Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ο ϊ  *ΉῇαϊΜτακτΕιιΕΜιιιακκ'ιῖιΐἶΕ3!ΞοΝαλνκήιικα
ΦΦ Π ΜαιπερασαμεΣτανττΕΛικαγττονκαιει;” > ·
ι “στονοιιιιιικττιιιιιττιτακοοικικιι342τιιιικιισιτιι›
Π `~ ·“`ἶἑ>-. ή· “ ή· η
ηκ£ΡΔιΑ τοΕπΡΩτς   λ
.εΞγπΝ ο'
 ““ἔΤῦ“Ϊ:榓 0' «|ΝΔ|ήΝ0|» ΤΗΣ ΝΑΜΚΟ ·
ι-  ι ΔιιοκιοιιιιιτιιιιιιιικιιιιπΕιοιιιῆ
πι 2" οοιιιιπιτμιιι 9 αυτή Δ 
κιτ ιι κλαπ" εκιῖιοτιιιιτιπι Μπιλ ~^  ο-  
ταιιιιιιειιμιιιγιτιιιιιιοιιτιιικ 
ι ι· ἶή :  Ι
ΜΗΝΗΜΑ" ΜΝΗΜΗ" Δ|Σ.
ΒΙΕΝΝΗ"ΕΔΩΣΕ-ΠΕΝΜΤ| _ 7 _ΣΤΟΥΣ“ΚήῇἩΝἩΠΤ0'9Ί '
έ : ΨΨΜ5ΕΝΤΡΑΟΟΑ£.θΡ
Πθ"8 7
ΠΞΝΠΤΗ Η ΛΗΜΝΟΥ 20"8 | ΚΑΘΗΜΕΡ'
επιΔΑ | τικ" ι ο | Αα. αλλον 4.233
ΑΝΑΜΟΝΗ
Πρώτα θα δουν τα επίσπμα
εγγραφα και μετα
θα αποφασίσουν για τα μεβήν8
ΣΥΝΕΧ|ΖΕΤή| Η @ΜΜΜ
Π0Υ9ΕήΕ' τσκ ΜΤΒ”
-ΝΛἩΗΝΜΝΕ|'ΒἈΠ ῖ0 ΒΑΝ
ΑΥΤΗ_Ε|ΝΑ|
Η ΕΠ|ΤΡΟΠΗ
Το «οοα|» παρουσιαζει
τον κανονισμό λειτουργίαε
τπε Επιτοοπήε Δεοντολογίαε
τα Δ @Φ ,
ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΕΠΕ|ΣΕ
' Ολα το παρασκήνιο·
των επαφών Παγιέτ - Πέκκαρτ
για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα
' θα δουν μόνο τον Στεπἱνσκι.
τραυματἱα5 ο Γκοργκ6ν
Μπομπ @Φ
ΖΕΣΤΑ|ΝΕ| ΞΑΝΑ
Τ|Σ ΜΗΧΑΝΕΣ
Στή διαθεσή του Σίλβα
σι Τασο· και Καμπιασο
εν όψει του κυπέλλου
(ι ι //“
πι ΔΕΝ...
Π Μονο ο Ραντουλιταα ΠασαααΘιιαε ' Πολυ καλο5 ο Μαουαουαή5
' Τζαρτζεβιτ5 “θελω να δω τα φλογα στα ματια καει
' ΓιαννακΟΠαμλας· Παν Παμαακεαιι Παμε για ταν €αΟμενιι μαΧιι~
Δαρια ειναι μια αλλα μιοα ι·
..κΜ· -`
Φ πλω" ο   ._ 
. °ΜΜ
' Τήν επόμενα
εβδομαδα
στην Αθήνα
ο Ζιλμπέρτο
Ι ' Πήρε πτυχία
στήν «τεχνική
λ διεύθυνση»
από το Ποδοσφαιρικα
ή Πανεπιστήμιο
του του Πόουλο
Α Λ ' ·Μττλιτιλεκιιο·αν
Επανήλθε στα προσκήνιο
σ 23κρσν05 επιθετικόε