Previous

Πρωτοσέλιδο Sport Day:Recognized text:
 ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ/Μ ΜΑ
 ΜΟΗ ΜΜΜ Μ ΜΜΜ!
 ΤΠ ΠΗ'ΧΝ|Δ|
Μ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜσΜΜΜΜΜ
ΛΗΜΝΟΣ ΡΥΟΜ'ΠΝΣ ΣΕΠ! - Η ΣΥΜΜΕΥΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΜΗΝΑ ΜΝΗΜΗ' ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΝΑ ΑΝΩ ΤΟΝ ΙΟ ΗΜ - ΓΡΛΝ ΝΝ ΣΤΗ Ρ | Ξ Η Σ: ΠΙΣ
Ο °- .ο ΕΞΑΜεΞπΑἄ.. ΦΜΑΠ Πο ΜΝ ΜΜΜ
 το" Με' ω ΚΜ
.. ΜΑΜ ΜΝ ΑΜΕΑ ΜΥ ΜΑΝΑ" ΜΜΜ"
58 ι, “ Δ
ποΑοΣΦΑ·Ρο¦
Α ΕΡΟΤΗΜΤ|Μ ΕΝ ΟΦΣ' ωΟΜ|Ο
' -» 4`
| «ΠΜΣ
πιά Με. έ
'ΝΟ|»
·· '  έ?
` Α· | _`,~`“_ 7- . γ $ .
. · Ύ¦! .. Α
¦ · .. ' ¦ 4 ·
ϊ γ '3: _ τ ή
· η ρ 4 Δ. · τ
Κ _ ,
ι < _. γ ' _ὰ _ _ Ι  ι
' ·  · ΑΜΑ Δρισωωος ΜΜΜ Μι Τροφιμος Διιοοτολοι ΠΜ ισως £ΟὁομΠνΙ
Α _.<¦ ` . ..ν > , . _ , ι Έ
“ κ - 3: Ο η
ΕΝΜΨΑοωΑΑπ τα ΑΜΑ»
_ Η  Ύ. 8 η
, Ϊ.: ΔΝ __ · ν
' σου· ω" “
σ -. _ Ρ ΜΜΜ Αυγ
ο· ασ Ο Αεκ ΑΝΗΜΑ
Η· Πω·
·- .Ψ οΑγΝπιΑκο!
 ξ; ωεΜοεωΠ ω-ω Ο
ΜΑΣ ΜΝΑΣ. ΜΑΜ ο ΜΑΜ Η" ΜΜΜ! 7 'Ύ Ο
Α σας Αν ση, ~
ΜΟΝΗ!!!
”ΜΑΗ Με κι ΡἐέγΜΝοΑἑ5-59› ΑΑ· οΡιΠ·κΑ ΜΗ
ο ΥΜΕ ΕΜ Με
Μ Α0 ΜΑΣ. ΜΑΜΑ: ο·κΜΜ ΞΑΝΑ
 Μ;ὶῇ
ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
χ ;τ““π·¦·Α“
: ΜΥΣκΕΦϊΠΑΒ
Σ ΤΕΛΟΣ Η ΣΕΖΟΝ Ο
Αεκ εχΜ1εΑε·πΜο “Έ
"ΑΜΠ...
εὲ“.' ν
 Η ΜπΑΡτΣεΑοΝΑ
τἔ~τπΝ..:ΜΑτΗΣε Ο
Απο ΤΗΝ ΜΑΜ · 77