Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(365 ()3
Α|Σ|ΟΔΟΞ|Α
|'|Α ΤΟ ΠΕΑ'
/ς ' Σ|ΓΟΥΡ|Α ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΟΤ| ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ Γ|Α ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΕ
_.  · ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ
ΑΓΩΝΑΣ Με ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ .< . < Ο ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ: «ΣΥΝΕχ|ΣΟΥΜΕ
ΓΟΗΤΡΟΥ ΚΑ| ΗΟ|ΚΗΣ ' ι Β ΔΥΝΑΤΑ ΚΑ| ΕΝΩΜΕΝΟ|»
ΠΑ Το" ΗΡΑΚΛΗ _ “ ' Η ΤΟ ΕΑΕκ5ΤΑΟΕ ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΔΡΑ
Μ Η .Ο
`ΑΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2015 | ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1017 Τ|ΜΗ: 1,30 θ
ΣΗΜΕΡΑ .Η Ι _. ,_ χ
 “,Ε“Τ9.ΒΗΝΑ
τ; . .·ῳ..`-“Κ"=ὡ”μπ
 · ΟΝ· ·'
ΗΚΑΟ"
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΤΛΕΤ|ΚΟ Μ. 2-1
ΣΟυάρε5 (63 374 Ι) | Τόρε5 (25 Ι)
ΜΠΑΓΕΡΝ· ΜΠΕΝΦ|ΚΑ 1-0
Αρτούρο ΒΤ8άλ (2 ῦ)
ΕΚΔ|ΚΑΖΕΤΑ|
Η ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
Γ|Α ΤΗ ΜΕ|ΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟ|ΝΗΣ
ΤΩΝ -5 Β.
“__ ΜΕΤΙΟρΟΙὶ8 . .
'~Τ· ΠΕΕΑ
Οι ΥΜΡ·ἑΕΟἑ ΕΕ.
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ - Π
. . .3 ΚΑΤοΝ ΤΖΑΒΕΛΜ
' ΗΑΝΠΟ|ΜΟΣ ΠΑ ΝΕΟ ΞΕΚ|ΝΗΜΑ ΣΉΜΑ"
ΠΑΟΕΣ ΜΤΧΕΑ ΜΕ ΜΑΚ
Ο ΠΑΟκ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΟ ΗΜΤΤΕΑΤκΟ < Η Η Η · . .η . _ εΠιΣΗΜΗ
ΤΟΝ ΠΑΕ'|'ΟΦ ΠΑΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ς τ Τ . . ΑΝΑΝΕΟΣΗ Ν ΚΑ%πΕ
Η 42 -- “ Ο · ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ η ¦ ΠΑΠΙ(
Ο ΠΑΟκ ΠΟΥ... ΕΞ? χ Χ
ΑΝΤ|ΣΤΕ ΚΕΤΑ'
' Η ΚΑΕ ΑΡΝΗΟΗΚΕ ΦΕΤΟΣ ΝΑ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ| ΠΑ|ΚΤΕΣ ΠΟΥ
Ε|ΧΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ | η
· ΕΥΧΕΣ κΑ| ΤΟΥΡΤΑ ΠΑ ΤΑ ΤΕΝΕΟΑ|Α ΤΤ 1/ η Τ .
_. “Α Π. ¦ »χ .
ΤΟΥ χΑΡΑΑΑΜΠ|ΔΗ ΜΗ ΟΜΕΔ Η ¦ - .7 ω Ω Ι ΗΝ Ε! Ο Εἔ Δ ΥΤΡ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ή ¦ “ “ Ι Ο ,  ¦. Ο `
- ΣΤΟ-ΦΟΥΛ Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΟΣ ΣΧΕΑ|ΑΣΜΟΣ / ἴ;5ϋΓ/ _
. Ο Η · Τ ς;έ Ι:
”ΟΡ, ΕΞΤΕΜ, Φ ΚΑ| ΣΤΟΠΕΡΙΟ| ΠΡΟΤΕΑ|ΟΤΗΤΕΣ ι 'Δ .
..Τ ήρὰ. ὰ
ΑΕΕΕΑ·ΟΤΗΤΑ ΕΛΜΕ ΜΜΜ
Η Η «Μ» ΣΥΤκΡ|ΝΕ| ' ὅ σ Τ Ε
Το Ε|ΡΗΝΟΑ|κΕ|Ο ΟΡ|ΣΕ ΣΤΑ 1,2 ΕκΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΗΝ _ ΤΗ ΦΗΜΗ ΜΑΜ  
Τ|ΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΡΥΣ|ΟΥ ΚΑ| ΕΕΑΑΕ ΝΕΑ Η ' “ Μ ΆγΤΗ ΤΗΣ Β 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ κ·ΤΡ|ΝΟΥΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕκκΑΟΑΡ|ΣΗ ΜΝΚ 7 7 "Ερ|οΔογ 201445 _ Τ' Ο 'Ε  Δ
Η ΝΟΜ|κΟΣ ΕΑ|ΤΜΟΣ 7 κΑ¦ ΓΡΑΦΗ Η Ο
Ο Η | Ε ΚΡΥΟ ΗΑ|ΤΗΣΗ ΠΑΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ... ° Τ η. ` η
ογΤΕ ΖΕΣΤ" ΤΟΥ ΑκΤΝΗΤΟΥ ΠΟΥ κΑΤΕΟΕΣΑΝ Ο' ΠΑ|ΚΤΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Η ' ή
Ο' ΕκκΑΟΑΡ|ΣΤΕΣ ` ΠΟΥ ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ Η ΟκΑΡΟ ΟΥΑ'|Τ: '
Η ΜΟΝΟ ΕΠ|ΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ Η κΑΑΑιΟ ΑΡΤΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ: ΣΤΟ Εγκ^|Ρ'ΕΣ «ΟΑ ΤΑ ΔΟΣΟΥΜΕ 'ι μ
Το ΕΝΔ|^ΦΕΡΟΝ ΕΞ ΑΜΕΡ|ΚΗΣ ΓΕΜΗ Ο| |ΣΟΛΟΓ|ΣΜΟ| 2Ο13-Ί5! οΜ ΠΑ ΠΑΕ" οφ» Ξ5,38
ΟΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ΠΑΕ .ΜΜΜ Σελ 15 =
ΑΤΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ' Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α|ΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ|ΛΑ ΣΤΗ «Μ»: «ΗΤΑΝ ΟΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΓΚΟΛ· ΟΑ ΣΩΟΟΥΜΕ»