Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
__  για ΤΙΣ Σἑελ· 815
Ο Δ|ΚΕΦΜ0Σ ΜΕ πΑο·ΑΣΜΣΝογΣ Γ|Α Ξ
Τ|·| Ν|Κ|·| ΠΑ|ΚΤΕΣ, «ΕΣΠΑΣΕ» ΣΤΟΥ ΡΕΝΤΗ Δ
ΤΗΝ ΣΑΣΑ ΤΩΝ ΕΡγοΡοΑΕγκΩΝ ΣΤΑ Με" σο 
· ΣΝΤγΜΣ·ΑκΗ ΑποΑοΣΗ  6111)
Απο ΣΣπΣΑΑ, Αι, χ·ΜΣΝΣΣ  1-3 'μάθω
· ΑγΡ·ο ΣΤο ΤΑΜ ΤΗπΣΑο ααα» ΜΜΜ" - ΗΜ
ο ΑΣγΤΣΡοΣ ΑΤΩΝΑΣ
Σελ-53
θΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΤΟΝ |Δ|ΩΤ||(0
ΚΑ| Δ|·|Μ0Σ|° ΤΟΜΕΑ
πΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡ|Α·ογ 2016 ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤ0
Αγων·άοκ ε
ΣΤΗΝ |'|0ΡΤ0|'Μ|Α Ο Μ|ΧΕ
ΒΛΕΠΕ| ΜΠΡΑ|'ΚΑ - ΣΜΤΑΡ
ΚΜ... ΕΡΝΑΝΤ0 ΣΑΝΤ0Σ
ΠΜ  Τ
ΤΣ|Μ|Ρ0Τ
ΒΑΣ|ΜΕΣ
Μ' «ΜΤΖ|·|»
Ο' Ε^Π|ΔΕΣ ΠΑ ^"° Β"
ΜΕ|ΩΣΗ ΤΗΣ Π0|Ν|·|Σ / ἩΣ. μ
' Α°ΜΚ°Σ Μ _
ΣΕ ΝΕΑ ΑποΑοΤιΑ
ΠΑ Το ΜΑΤΣ Με @Β
|'|ΑΝ|ΩΝ|0 ΠΙΣ ΣΕΡΒ|ΑΣ
Ο ΒΟΥΚ|ΤΣ
αν* > |
ΚΑΕ πΑοκ  ΦΑΡ κΑ·χΑΡἶΣ ΣΤΟ ΜικΡοΣκοΜο Τογ ΣΤΑγΡοπογΑογ
' ΑΠΑΝΤΑΕ· «οχι» ο κοΝΤοΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΗΡΑ · ΝεΑ ΑΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ
Σελ 4·9,51.55,5ῆν ΜΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Τ οΛΥΜΠ|ΑκοΣ
_ Τ ΜΜΜ:
5 Ό Α1 / Χ `
, “ . ΜΑ 
Τ “°ἔἔ“€¦“Τ°Μὲ
Ο Μ Η] σ Δη;Τη δΙόρκεΜ τΒυ “γώνσ_