Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Ο ΥΠΟΨΗΦ|ΟΣ ΝΕΟΣ ΣΥΜΠΑ||(ΤΗΣ, ΤΟ ΠΛΑΝΟ 'Η ·
ΤΟΥ κΑ| ΤΟ 5ΤΟΠΥ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜ| ΕΠ|ΛΟΓΗΣ
Η ' · ' Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕ| ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕ|Ο ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
' ΠΟ|ΕΣ Ε|ΝΑ| Ο' ΕΝΑΑΑΑκΤ|κΕΣ ΕΠ|ΛΟΓΕΣ
Μ ΜΑΠΑ _ 4
- ω | Ύ / ω
Η κΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|ΤΗ 5 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2015 έ ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1016 Τ|ΜΗ: 1,30 Ε
ΜΠΑΡΤΣΕΑΟΝΑ - ΑΤΑΕΤΤκΟ / 0
ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ - ΜΠΕΝΦ|κΑ Ι ·
ΣΤ|Σ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΝ «Ο» ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝ|Ο ΑΥκΕ|ΠΝ
·%-Δὲ», `_ η ·_ 
Η 1 Ψ _ ' γ ' ξ Ε γ- ) Π Ο” . ` κ Π 7 7 ; ._ ›
Ψ 7 ' Ξ? γ- Ρ· Ζ: Ν:“# Π γ ί Δ ¦ ὶ
 / · Ο* ” Επί `
Υ> Ν Ύ ' Υ
Τ τ / _]
ΝΟ Ν κ _ Δ
ΤΟ ΜΜΜ “Λεω ΑᾶΤΣΕ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ Η ΕΠ·ΧΕ·Ρ“ΗΣΗὁΠΑΕῖ ώ
(2-0 ΤΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΟΕΡΟΥΠΟΛΗΣ) :ΙΡ Τ
Λη" Π Ο ΠΗΤΣ ΑΝΑΣΗΠΑ ΤΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ Μ
ΤΕΑΕΣιΤΡΑΟΟ ΠΑ ΤΗΝΕΤΕΑ·κΗ ΕΠ·ΟΕΣΗ 
' Ύ ή ·
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ... ΕΞΩ! - °°ΡγΒΨΕΝ°Σ Μ' ΑΝΗΣΥΧ°Σ ο ΣΑΒΒ|ΔΗἔ «κΑΕ|ΣΜΕΝΟΣ» Ο ΜΠΑκΑΣΕΤΑΣ,
Π Με ΕΤΤΡΑΦο ΤΗΣ Η ΗΡΑ Δ Χ -· ΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΟ Οι ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΕΔΩΣΕ Δ|ΟΡ|Α ΣΤΟΝ κοΝΤοΝΗ ς ΑΝ ΟΕΛΗΣΕ| Ο |ΒΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕ'
ΜΕΧΡ| ΤΗΝ κΥΡ|ΑκΗ ΧΤ ' Θ %_
. ' - ΤΚ Ρ' Η Δ
' ^Νγ"οχΩΡ"ΤοΣ ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ· Τα γ ι κ ' γ .ί > Ο ¦ ΤΟΥΡΣΒΥΝΤΔΗΣ:ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟΜ5 ΟΕΕ:
«Η κΥΕΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ κΑΝΕ| . ΜΜ|ΟΥΦΑ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο _ Ο· ε`«χΡΕ¦Ω°ΝΜΜηΕΣ ΜΠΕΣ» ¦
Δ" 7 κ 7 _ ΤΜ·Ψ “ Υ . Ρ μ
"Μ Η ^γΣ'" Πο ΕΡ' ΤΗΣ'Ε=ΠΣ- ΜΚΥΝθθΥ · “ έ! ΕΠΑΝΗΑΟΆΝ ΣΕ ΦΟΥΑ ΡΥΟ'Μ' Ο' ΥΣ·ΤΣ·Μ·ΡΟΤ Ρ χΑΤΣΗ·ΣΑῖΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΟ» Ι Ρ  η . - - `“ κ+πΜ Ο.
' ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ Ο ΟΝΤΟΝΗΣ ΕΤΟ|ΜΖΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤ|ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ»
Η ΕκΔικΑΣΗ ΤΟΥ Στ Ε. ΠΑ Το
ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ! Η Σελ 1ο
 ΣΤ" ΜΜΜ Με" , `κΑκΟΣΗ 
« Ε Ι · < » Μ ' » 7 
_ _ έ. _ ¦. μ Ο ΜΑκΝ·Α
Η ΝΕΑ Α·Σ·ΟΔΟΕΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ κΑΡΥΠ·ΔΗ »μ
- :τ Ο ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΠΤΗΝΩΝ ΜΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
- ΜΕ ΤΟΝ κοΛοΣΣο
· ΠΟΤΑ Η ΟΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΣΤΗ Σ·ΤΟΥΡ·Α _ Χ · χ ο ΑΜΕΡ¦κΑΠοΣ
ΤΟΥ ΗΜΜΥ Κ' ι ' έ δ Α Π ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤ|ΣΜΟΥ γ
' ΣΗΜΕΡΑ Η|ΟΑΝΟΤΑΤΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ Η Δ Ϊ η Ώ ·`Χ ΣΤΟΝ κΑΡΠΟ
Γ|Α ΤΗΝ Τ|ΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΣ|ΟΥ »Η Σελ. 16, 7 Ο Ο Ι Ο
ΑΠΟΛΛΩΝ  Π ΔΗΛΩΣΗ - ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ Τ·ΑΝΝΗ ΠΟΔΑΑΕΤ·ΔΗ
κ" Λ Ω ζ ΠΑ ΤΟΝ ΡΕΦΕΡ· ΤΟΥ ΑΤΠΝΑ ΤΗΣ κΥΡιΑκΗΣ
Ξ=|^ξπἙΞἙ=ἐ=ΞΕ|Α Μ^ζΏξ Η Δ|Α|Τ"Σ|Α!Μ» Π ΠΑΝΝΗΣ ΝΑΤΣ|ΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠ_Ε.Α›: ΑΣ ΑΣχΟΑΗΟΕ| Ο Ε|ΣΑΤΤΕΑΕΑΣ.._