Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Ι |Ι Ι'
ν Π?/Μ
Τ· ;- Σὲ
| ' Δ
γ Ο ΜΕ [ΜΑΜΑ !Μ|Ι#ΜΠ||ί[! ΜΜΜ!! |(#| Μ! ΜΑΜ #||ΠΜ[# ΜΜΜ
'|ί|'¦ | 'ΔΔ Δ ' Λ|'·|·Δ ¦ '~ ' ι Η
ΜτΕ£ΣσΒ`
 Ν ΑΝΑΑνΣΕίΣ 
η ΠΑΤΩΜΑ  Ν ΣΧοΑίΑ 
 Ν ηΕοΓΝοΣΤίκΑ 
 > Το πιο  ίίχΪ[ῇῖ3ί ΤΠ Μ
7- ί ϊ ΕΝοΕΤο ΜΑ Το ΣΤοίχΝΜΑ
“ ΓΡΑΦΟΥΝ Ο| ΚΟΡΥΦΑ|Ο|
' ΚΟΥΛ|ΑΝ0Σ ' ΡΑΠ(ΑΤΣΗΣ ' Β||_|_ΑΠΑ5 ' ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝ0Σ
εμε, ἐκ'
κ έ ,Τ
ΜΜΜ · Ο ο
 κοκκίΝοΣ ηροΤΕίΝονΝ
ΜΕΝΕΙ Μα
' ΠΛ|Α|(0Σ
' κοκκίΝοΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ
' ΣΜΥΡΝ|ΛΗΣ
ί ' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΑΝΤΖ|0Σ
' ΣΦΗΚΑΣ
Τ-μῳ·ῆ.
 7 ›.  γ" γ. Ό ϊ Μ..! Ξ «Μ
ί Ά 'ἶὶἶΨ¦ .6 - Η Ἡ
ΣΤΗ ΞΡΟΠΤΕΧΡΟ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ Α0ΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Τ|ΜΗ: 1,30 θ ' ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡ|Λ|0Υ 2016 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1013
Π η η - .
· ΕηίοΕΣΝΣ 'Σ=ῇἑξῇ:ἑΑ
η η) ρ σ#ῇΠ Ϊ Π κ 8 ..
Πώργ@Μ“°ύ¦°κ",Θεόφ,ΜΜΜη ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜψὸΝ @ΔΕΘ ΗΒΗ Η Ξ Μ ί ΠΑΕ' οΦ, ΕΧΟΥΜΕ
ΚΑΛΗ ΨΥΧ0Λ0Γ|Α
ΜΕ |Β|ΤΣ
Ε] Πάννη5 |ωαννίδη5: Να βγεί
αηό τη γλώσσα μα5 το αΤΕχίτ
ί] Δάρα5: Ή να υηοχωρήσεί
ή να ηαραίτηθεί ο Κοντονή5...
ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ
' Κατά του αΤεχίτ
ο Παναθηναίκό5, ηρ“υ« κ
βάλλεί κατά ηάντὡν :26
' Τσίηρα5 σε Κοντονή: Μ Σελ 2
«Μην κάνεί5 ουτε βήμα Πίσω»
' Δίορία μία5 εβδομάδα5
αηό τη Δευτέρα δίνεί η ΗΡΑ
ΒΟΛΕΪ Μ Σελ 67
Γ!ἶ:ὶ! -<
ῦ  ~·Α·+;¦νἔ.: ! '
το . Δ Ο ΥΓ · '
'η ~ - εἰ Φ ΔΕΝ
 ' › Φο. .Ο Φο
Ο “- Ώο)! Μ Δ 
ή σέ!
Στην Α2 οί «κίτρίνοί» με ήττα
1-3 αηό τον Παναθηναϊκό
Σὡθηκε ο Ηρακλή5
(έχασε 3-2 αηό τον Φοίνίκα)
ΠΑΟΚ - Παναχαϊκή 3-0
ΜΑΤΣ ΑΤΕ κΑΑΑο“ ή) ηΝίΩΝίο
Α ΕΝΑ] ΜΑΤΣ ΤΩΝ Μ
' Η ΕΜΣ" 
Α `ί¦ἑοΑνΜηίκ
«ΔΗΛΗΤΗΡ|0» ΣΕΡΒΩΝ Γ|Α ΚΑΤΣΕ
ο , Δ ·
ΓΗ'. ν3¦
) ί |
ι" Γ|Α.ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ @ΑΜΗΝ ΕΞΩΟΕΝ
#κΑΑΝ ΜΑΡΤνΡίΑ ΜΑΘΩ ηΑσἶΤΒἶΝίκΝ| 4
' ΝΤογΒΝίΑκ ΝΑ ΔΕ|ΞΟΥΜΕ ΟΤ| Ε|ΜΑΣΤΕ ΕΤΟ|ΜΟ| ΠΑ ΤΑ ΠΛΕΙ- ΟΦ
' ΠΑΡΑΛΕ|ΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠ|Σ|(ΕΨΗ ΣΤΗ 5ΡΟΒΤΕΧΡΟ
Το ΕΜΜΜκσ με,  εεε ε ε ε  ε ε ε Α με ε ε ε ε εε ε με ε με ε ε ε ε ε ε ε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΝΑ' ΣΤΗΝ ω] Μ Σ' ΠΑΛΗ @χ  Δρ; ΠΑ? η ί ΛΑ ί ί ί Η Δ Η ί ' - γ ΠΔ! Α ή Α ή ί - ί γ
7 Ο α ' ΜΕ ΠΟ|Α ΟΠΛΑ Ο ΑΡΗΣ Δ .τ ο 
Σ ' · _ η . · ΓΕ ΟΑ κΑο|ΣΕ| ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΣ| · Ο ο' κ'ΤΡ'Ν0'
ω γ γ οΕΑονΝ ΝΑ . , ,
.. ί . δ ' Με Το" ΚΟΝΤ°Ν" Με|ΜΣογΝ Μ' τη5 ημερομηνία5 δίεξαγωγη5 του αγωνα
¦ ' ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜ^Ἡκ^ με τον Ολυμηίακό, αλλά ο Ηρακλή5
Τον ΜΑί'ον
Άπω, `Ϊ _ η ΤΑΤοΣ ΕΑηίΣΩ οΤί
“° “εΡΨεΡ° Με Μ°“°Μ°ὡ“ Η ΔίοίκΝΣΝ ΘΑ ΤΕΑΕίοΣΕί
.ετη 5Ρ0“2ΧΡ° ΜΜΜ!! ΤΗΝ ΕκκΑοΑΡίΣΝ :Η Σελ 14-16
εηίμένεί να γίνεί 13 ή 24 Αηρίλίου
ΤΑ ΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ κΑί
ΕΝΑ ΝΕο ΡΕκοΡ
Ο ' ΠΡ|ΦΤΗΣ: ΣΤΟ
- ΑΡΗΣ
ΕΞ- Σελ 64 ΕΛΑΧ|ΣΤΟ ΤΑ ΛΑΘΗ
·· Σελ 12,13
' Στάμου στο ΜετΤοροΠ5 95.5:
«Υηάρχουν ηερίθὡρία γία ηεντάδα,
δεν αξίζουμε να είμαστε τόσο χαμηλά»
' Καραμηετάκη5: Μεγάλο το κίνητρο γία
το ματ5 με τον Αστέρα, είμαστε υηοχρεωμένοί
να τα κερδίσουμε όλα έω5 το τέλοΕ
ΡΕΘΥΜΝΟ