Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03 04
5ΡΟΗΤΕΧΡΟ ΜΑΗΑΤΗΟΝ '
Εμιλυ Ανδρώνη, Φώτηε_ Πλιήκοε, Γ κο σιμιροτ, Κώσταε Πετρωτοε, ρ τα
 Σφυρή, Κατερίνα ιέἐφερῶ Τέρι Αντονιε οιΒδα 7ἶου Αρη
Ἡ 4 ”Μ' ' ι ' 5! Ρ
ΝΕΕΣ ΟΕΣΕ|Σ
ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΕΝΟΕΤΟ
Μου ααα
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Τ|ΜΗ: 1,30 θ
·›Μω=Μ“¦υι
>-  |'|'
Σαββίδ5: Ναι στο καθαρό
ποδόσφαιρο, να φύγει
τώρα ο Γκιρτςίκιι5
ΚΥΡ|Α|(Η 3 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 | ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1014
στην ενδεκάδα
για το τρίποντο
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠ Ε ΡΑΣ ΤΡ||'|ΟΛΗΣ
ΚΡ|Σ|ΜΟ ΜΩΡΟ Γ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΑ ΧΑ' ΑΑΕ|Α
Ἡ` Ο Ε ΚούδαεἩον Η Ανδρών 7
φον Στ ΓρηΜδη
Νοιιτο
Σελ. 48,49
;·ω=τ¦
“ Ρ Ϊ  Ι ' ' Νίκησε και τα“_
'  11· Περίεργα σεναρια π “
Ρ ὲ·'ι ' Το ξέσι·ιασμα και ^
ΑΓ. “ η απαντηση του Σούλη «Ποτό έμε|ν° εκτό5 έ
|-' ι Ι. Η' Μι· ι.ιι . Η ε · Η ·- γηπέδων δύοχρόνια» Η ἔ
Ρ°°ῖΒΑιι 'ΕΛΜΕ ' Τι συζήτησε με τον |β Ρ
για τιε ακαδημίεε τιιε Μ γ τσελόνα
Νικ" ΜΕ ΑΠοΔοκιΜΑΣιΕΣ ΠΑ κα' τα· Αγ|°ε· κα' Η τα· ε
ΤΗΝ ΑΕΛ (1-0 ΤΗΝ ΚΑΛΛ|ΟΕΑ) ° αείμν“π°5 κρό¦Ψ¦ _¦ Σελψ __ -7 μ 2/1 Ζ 'ἶἐ ---- ·- ' ' Αντονιε=
 ι- ΜΟΝΟ Δ||'|ΑΟ. ω
. ή 1 η( μ ·
 _γ ζ 3 » ι ϊ ε Με κοι·οΒεει-ι Στο Αι·Χικο Σκι-ΜΑ κΑι ΓΛΥΚΟ "Μ" ο? τ"
η 'Ἡ ι · 'κι Τ. ν _ π Ί ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ κ°τ°'Ρ£Ρ°"Η£
η ΟΟ€ι “Δ (Α χ : " __ι ,ξἱ
ί ._  -    ΜΠΑΡΤΣΕΛ0ΝΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡιΤιιΣ 1-2 
` / · ^ τ!" ιζ ὶ'ΞΑ'7 Ϊ" Ι-Ξ[`ΐ·
ο, _ 7 , > ¦ . Ε - Με; ι·ιΡα·ι·ΑοΛι-ιΜΑ·ι·Α
“η ω' εκ
Ο κουτ5 με τονΒ. Μάστορἶ μ ΜΡ Μθ"ΠΡωΒ - ό τῇ' Η Μ
από το βλέμμα τοὐ“'Μ<Κοϋλιανού ¦ ἩἩΤ > Φ    Η
ΕοΡΜι'κοΣ Μ ”8Ρ° Η'
ΡεογΜΝο - ΑΡΗΣ '
ΣΥΝΗΟ|ΣΕ...
ΣΤ|Σ Ν||(ΕΣ
' ΡΕΚΟΡ 9ει:ίαε ΜΕ ΕΝΑΤΟ Δ||'|ΛΟ
' |'|Ρ|ΦΤΗΣ: ΜΠΡΑΒΟ ΠΑ |'|Α|Δ|Α
' ΖΑΡΑΣ: ΕΥΣΤΟΧΟ| ΣΓ|Σ ΚΡ|Σ|ΜΕΣ ΣΓ|ΓΜΕΣ
κορυφαίουε
Ουαιτ και
Σίμτσακ
|'|ΑΝΑΞ|Α
|'| ΡΩΤΑΟΛΗΤΡ|Α
· Ε|'|ΣΜ
Η Κ17
.γ για 1ιιρει·
Υ ΑΝΑΣΤΟΤ|ΟΥΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ |'|||(ΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
μεσω αν; ·
τ`; ' Δ