Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30 03
ΗΗἐΕΠ¦ΣΤο
' Η Εθνική προηγήθηκε 2-0
(31 Ί. αλλά έχασε με γκολ
απο στημένεε Μωβ Μ Σελ Η
Με ΠΑοκ Ξ
ΟΥΤΕ κΑ|...
ΣΤΟΝ ΕΧΟΡΟ ΤΟΥ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Χ
Ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ _ Δ
ΑΝΤ|ΜΕ|ΏΠ|ΖΕ| ' <
ΤΟΝ ΠΟ ΤΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΟΕ|
ΝΑΣΩΣΕ|   
ΤΟΝ ΚΟΡΟ|ΒΟ
«Ε|ΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟ|
Γ|Α ΟΣΑ ΠΕΤΥΧΑΜΕ»
Σήμερα η Παρουσίαση Με
«Καλαθοσφα|ρ|κή5 Ανανέωση5»
του Νίκου Ζἐ|μΗέκη Σελ 37
ΑΓΡΟΤ|κΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
«ΔΑΝΟΑΣΜΕΝΗ
ΣΤΟΧΟΠΟ||·|Σ|·|»
' ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΛ ΠΑ
ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΣΕΜΠΕΡ|ΔΗ
Σελ 30,31
ΑΕΡΑΑΜ ΠΕΡΣ|ΔΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΤΗΟΡΟ|.|8 55.5:
Μπορω:
ο Α0ΛΗΤΗΣ ΤοΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΠΑ ΑΜΣΤΕΡΗΤΑΗ ΚΜ Νο
Ν Ο' ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΟΑ|ΝΗΣ
ΑΓΠΝ|ΣΤ|ΚΗΣ ΣΤΗΝ Α1
λ· ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΚΕΔΟΝ||(ΟΥ
" =ἔ7 _  ε
ΗΕσοΝ ΛΥΗΠ·Ακο 8
:Μ οΗ· "Ξ
ΜΙ' ·;|-! εε·
'ζ ΗΕΗ Η, 'ΦΕΡΕ,
α '11 Με 'κ  "έ · Σ α ΜΑΚΝ|Λ: Με Τπο·ογΣ Φ|ΛΑ0ΛΟΥΣ
· “1 _ Ϊ _ _ .¦ ΔΕΗ ΦοΒοΗΑΠΕ κΑΝΕΝΑΝ ΑΜ·πΜο
Φ  .,  3 . Ι α Υ|'|Ο|(Λ|ΣΗ χλκπ¦ΦοσΕΡΗ ΑΤΗοΣΦΑ·ΡΑ.
Η., -· θ Δ·κΑ·ΑΤΡποΣοΑΡΗΣ
“Έ .' ε ;.ΣΥΜ80ΥΛ|0 ΜΕΧΡΗ ἴἩΝ“ζ.
Οί 1· ΣΑ...:ΗΜεΜΜΜΑ γ Ο ·:“ Β
ΜΡ ' Ο' Α|'|Α|ΤΗΣΕ|Σ ΔΑΣ|(ΑΡΗ
Γ|Α ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΕ|ΤΟΥΡΓ|Α
Ξ Σ _- “. ΤΗΣ Δ|ο|κΗΣΗΣ Σελ 34,35
|';_| Ο
ΑΠΟ.: 1010 Τ.: 1,30 €
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΠΕΡΠΑΤΟΦ Γ|Α
ΠΠ] ΕΠΑΝοΔο ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
(@Ε·» απλα ϊ
ΦΟΡ, ΕΞΤΡΕΜ, ΧΑΦ ΝΑ' ΣΤΟΠΕΡ Ο' ΒΑΣ||(Ο| |'|Ο|ΟΤ||(Ο| ΣΤΟΧΟ' Γ|Α ΤΟ ΚΑΔΟ|(Α|Ρ|
0 |ΒΑΝ ΨΑΧΝΕ| κΑ|... ΠΡΟΕΔΡΟ
ε | Π Η
α ΜΜΕ Η ΜΜΜ
@Η ΒογΛΗ ΠΑ
@Η ποΝΗΑκο εΜΗΝ·ΣΜο
Π Θ ΕκΔ·κΑ2ΕΤΑι
ΤΗΝῇπο·ΝΗ
[ΣΒ οΛγΗΠ·Ακο
ΕΤΕ' Γ'ΟΡ'|1ΑΣΕ|
Μ ΧΡ0Ν|Α
. . ' Ο 3
ΤοΝοοο  77 "“'ἑ“^
Η «Η» ΜοκΜγΜΞ| Ηο|ο ΗΗοΡΞ| ΝΑ ., ¦
ΕΝΑ· ῖο «ΜΕΝ» ΗΡοκΞ|ΗΞΗογ ΝΑ
ΑΡΧ|ΣΞ| ΝΑ "Εχω Η ΕκκΑοΑΡ|ΣΗ
Η ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΗ
' ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟΝΗ
«2γΜΩΣΕ·Σ»
ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
Χ Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑ|(ΗΣ ΣΤΡΠΝΕ| ΑΠΟ
ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΠΠΑ
' «ΜΑΧΗ» ΣΤΗ Δ||'κΑ
Γ|Α ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΑ
Μ Σιλ 10,11
κε'“Ξἑ_ Ξ _¦ ¦,
Σελ 12.13