Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΑΝο·ΧΤο»^
ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Ε|ΔΟΠΟ|ΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟΝΗ
ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ Ο' ΑΝΟΡΠΠΟ| ΤΟΥ ΑΡΗ
' ΕΤΟ|ΜΟΣ ΠΑ ΤΟ ΤΕΜΗ
Ο |ΣΟΛΟΓ|ΣΜΟΣ 2Ο13-'14
«ΟΛΑ Τ|Α
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ»
ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΠΑ|ΚΤΕΣ Τ|Α ΤΟ ΜΑΤΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡ|ΠΟΛΗΣ
ΞΣΤοχοΣ Το ΑΧΑ.
ΚΑ| Η ΥψΗΑοΤεΡΗ
' ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Μ|ΚΡΑ
' Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΣΤΗ 5|.'ΡΕΠ |_ΕΑΟΟΕ
ν· Πλ 1011
ΚΑΕ πΑοκ 
«ΠΑΡΑΟΥΡΟ»
Μ ΑΤΜ ΣΕ·ΣΤοΑογΑογ-κοΡοΜΗΑΑ η Ι ' β ς
Ε! ογΑϊΤεΞοΑ Τοπ κοΝΤΡΑΡογΜΕ ΣΤΑ ΠΑΠ' 0ο Τ. :ὁ
¦ ι α! ¦
Υ ΚΑΙ
ε· ΑΞΕχΑ;ΤΗ ΣγΜΠΑ¦ΑΣΤΑΣΗ Απο Τσκ κοΣΜο Δ, "° ?Ἡ%'ΜωΨ°
- Ερίσκ:ιε αυτό Πω θε5'
κο' σε βρίσκω" οωΤοί Πω θε5!Π
ΕΜΑΕΣ η
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΜΕ ΔΗΜΟ
Τ|. ΜΕΛΑ
Τ|Α ΤΟ ΘΕΜΑ
(ΚΑΡΑΤΑΣ|ΟΥ»
ΑποΦΑΣ·ΣΜἑΝ8Ξ Τσκ πΡοΣΤΑΤεψε· Απο χ
ΥΠΒΜ@ΤοὲΣπΤΗΜΑΤοΣ,ΤΗΝ «κΑοΡ·ΑΑἑ
ΤΗ Α·ΜοΡΡ·Α ΑΤ· Τα ε:οΝΤΩΤ·κεΣ ΜΑΕΣ
τ Μωβ
Ι 'ΕΜ
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΤ|ΟΕΤΑ| Η ΕΦΕΣΗ
Τ|Α ΤΗΝ ΠΟ|Ν¦·| »ΕΠ|ΒΕΞΑ|ΠΣΗ
ΤΗΣ «Μ» Τ|Α ΤΟ Α|ΤΗΜΑ ΣΤΟΝ Ε|ΣΑΤΤΕΛΕΑ
ΝΑ ΠΑΡΕΜΕΕ| Τ|Α Τ|Σ 2 ΑΞΠ|ΣΤ|ΚΕΣ
ΜΕ ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑ| ΠΑΝ|ΠΨΟῳ
ΚΑΤΑΤΤΕΛ|Α ΣΤΟΝ ΑΡΕ|Ο·|1Α
Τ|Α ΕΠΟ, ΠΑΠΠΑ, ΑΣΤΥΝΟΜ|Α
ΤεΑΕΜεε· Το οεΜΑ
ΤογΤ·ΡοΠοΝΗΤΗ ΕΩΣ
Τα ΤΣ ΑΠΡ·Α·ογ
Μ ΕΛΛΑΔΑ - |ΣΛΑΝΔ|Α 2Ο.3Ο
ΗΡΟΕ Η ΩΡΑ
ΤΟΥ ΒΕΛΛ|ΟΥ
«ΞΕΣΠΑΣΜΑ» ΚΟ ΝΤΟΝΗ
«ΚΟ ΝΤΡΑ
“ η· ΕΠΣΜ
 πΑΝΗΤγΡ·ΣΜω
:Ε ο::Α ΚΑ|
β ΜΝΗΜΩΝ
ε Τ·Α ΤΗΝ ΑΝοΑο
ΜοκμΑΤιΑ
;“““ω ΣΤΗ Δ|ΑΠΛΟΚΗ,
ΝΑ ΒΟΗΟΗΣΟΥΝ
-ΝΔ -    ¦ Τ " ΑρκΞΤἐ= αλλαγἑ·αώ ων ΣΚΑΙ"
Μ' .. Σελ 00 :¦ _ ΙΤ ' Ηπαω= Κ21 Μοω|°ραηλ (0-1)