Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ κ Ο Μ Α κ Δ τι Ν ι 2 ε τ ε κ ο κ ο Σ ν .· Ν” χ; κ 7 ¦" 
ΕΣΕΕ Τ' ΤΥΠΟΣ ΗΕΒΒ Ε|ΣΤΕ Α  “Ι Φ 
' . · ἔχω/7 ω” Μ;  .
' - ~ 7απόδοση]ιε τετρἀδα ο :
2 νεοιΤωΠοι ΗΕΗΒ: ω 228 Α .¦.““-.,___._ 7ο "Μ"όμ"ας" .
 6 Ζ ο' η η .ηΜΜΜΜ
· ΜΜΜὑ
Β /' |
Ωω ΜἩ&. 4)
Μ 1161; #Δ_|]_#_ζ/`Ν ΤοντέομΜ 
 -# τηςζωηςμ0
με ΜωηΜΜ ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Με!! των 51ωωΞὡυ 
_ , Σκο . .
σε ολη την ΕΜοη "Μ 39 επτά οΜ ὅ =ΜΒἔ%“"Ἡ!
"ε το απολυτο Μ' Μετα! χω κ Ι Μ ω .ω το η...
στο δικο τοι· γήπεδο! "ν" 270 · ο "ε μέσα· τις άλλες ο ως!
Ξ! βίος ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΑ ΓΙΑ Το |(ΑΤΑΝΤ||ΜΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡ|·|ΕΝΩΝ
που ΜΜΜ Μ ΜΜΜ;
ΜΜΜ· Η· ΜΜΕ!
Η· Αν” ο] ^.οεΞΜ
Β!! Με , Μάο χ
ω σου
 <--- ¦ 00ΛΥΜΠΙΛ|(0Σ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΧΡΗΜΑΤΙΣΜ0 .
ο ΜΜΜ" ΝΑ ΡΙΞ0ΥΝ ΦΩΤ080ΛΙΔΕΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα