Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ) Μ|ΟΤ||ΣΤΟ
Πωσ] ΜΔ
Γή κ η _
Τ Τ ΜΜΜ 
· 1 Τ|ΚΝ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Ο Ϊ . ΣΒ. ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2016 ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0994 Τ|ΜΗ: 1,3Ο€
“ ῦ Μ!" “ Α
Ε"'°%κΛεΜΜΜ 'Το ΥπογΡτΕ·ο ΜΜΜ-11: ΑΜΥΝΑΣ
ΡΕΠΟ”Μ ΤΗΣ «Ν» ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΠΡΑΣ|ΝΟ ΦΩΣ
ΕΝΠπΩ:·Ακο _ ` 
Το πΡ0πΕκ1 “ 
Τογ·ΒΑΝ έ'
στο «Καρατάσιου»
 Ώ” ΜΜΜ
' ' Μ Ο 10 (Ο
ΒοΗοΗπκΑ
ο :εΝοΔοχε·ο
κε""° ' Π ΑΣΦγκπκο πΡΕΣ·Ντκ 21014 ΜΜΜ ” 1η “ΣΤ _
. ΜΜΜ-ΜΑ ΕΤο·ΜΑΖογΝ ΝΝΔ· ΠΑ ποΡΤοΓΜ·Α  
"ΜΚΑ ' - -- η' Ο Ι Π ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ| Η εΡγοΡοΛΕγκΗ ἔ
Ο ΠΑΡΚ|ΝΓκ ΧΑΒογ2Α ΖΗΤΑ Με Ε:ΩΔ·κο ο ΣΑΒΒιΔΗΣ ·
|Β|ΤΣ ΜΕ
 11ω“ΜΜ 
. - γ .› / Ἡ 15:15
«ΠΑΝ ΕΞΩ' 1 , ' ,
Π _ Ύ Χ η Δ 1 λ ~Σελ.60
ΗωΔΗΜοΝ·Α ζ Ι Ψ __ Δ 
ΠΜΤοΝ ΑγΡ·ΑΝο · | ι Ο. Μ· γ Ί
ΑΓΩΝΑΜεΤΗ ' “Ψ - μ “ ξ :--. ν, . ' ~ 1
 ΧΤ ¦ .η ΣΕ ··=·Ἡ  Χ
ΣῦπποΔγΤ[ ΗΠΑ" - ` ,Ο ΜΑ ΙΜ Ἡ; ΕΕΤ” Ο /_ -`. Ι ¦ Ο λ
ΤΜ ΗΡΑΚΛΗ - Ο ~ · ΜηΒΙΝΑ!!!`ν·"ἴ/Μψ ·~ Λ  
77 Ι Ί! Ηομέδδ·ΝέὡύἘ . 7 15:30 /:ρ· - μ ' ' “ '“
, μ “
Ι σ 7 '7 7 ' Δ .
Φ. '¦ ξ' ;;
 η Η 
11153115 Πε$·φέβὲΜ5 Ψ
"°Δ°ΣΦ^|Ρ° Με πωσ: ο' πωπω· γ _
ΕΠΣΜ ΜΜὡ · ΠΟΛΛΑΕΤ|ΔΗΣ: "
. - < Δ;;
«ΔΕΝ Ε|ΝΑι ΦΑΒοΡ| “
ο ΑΝηπΜοΣ» κ
ΣΥΝΟΜ|Λ|ΕΣ - ΦΩΤ|Α= Μ|'|ΕΟΣ - ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΚΛΕ|ΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡ|ΝΑΚ|·| 66