Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΚΑΛΗ ΕΠιΤγχιΑ ΜΑΝ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ . Στο!” ,Φ
ΦΑΡΟΣ κεΡΑπΙΜογ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ χορΗΓοΣ
2Ι+ | ΠΑ|:[ ΥΠΕΥΘΥΝΑ¦ ΝΝΑ ΚΠΗΕΑ.ΟΗ | κ·ΝΔγΝΟΣ ΕΟΙ)“ΜΟΥ | ΜΒΑ
   ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκΕ· Πο ΑΑο Τον 
ΜΜΜ: κενΑπμν·αν-πΜΜΜΜκαΣ(7 '  _ _ “ Η ... “ τ .> 
Η ΕΦΗΜΕΡ|Μ ΜΗΝ ΤΩΝ πωακκΑϊκΜ ΜΜΜ αηΑνπαν Μα αν. ΜΜΜ 3877 ΙΜ: Μα ε
 νου; Ι -·ΜΝ-- τ Με· ._ > ¦ 2072, - Μ:
δ 3 Υ · ί . α '
Α `χ ' '
 Η κ / ' ' `;
. ι :Α Η  '· ι ο ' Ι | ο”
ι Ι ' . _. Αν] .να Α , _~
· ` Ι _ / ° δ . ω ή '
.Η Μ  ξ Υ Μ! ' -·2 Ξ `
_ . .εἴ _ _ | ` ,  6 . ` ν
Χ ἑ ι · ΑΣ › ΔΩ 9 
`“ ή ε | 4 ή _ |
`> ι _ _/ Δ ῖ`/
Για να σηκώσουμε...
ΔΗΜΗΤΡΗ...
ΗΔΗ' Το Σ|ΗΤ| ΣΟΥ
Η ΤΕΛΕΥΤΑ|0Σ ΤΕΛ|ΗΒΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΟΥ... 'ΗΜ
· Δ|ΑΜΑΗΤ|ΔΗ "Μ ΜΜΕ'
. . Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν|ΔΗΣ  Γ. κ0ΥΒΟΠΟΥΛ0Σ ΜΜΕ η: να ΜΝΗΜΗΣ!!!
= Η ε· Η
Η Π"°'Ρ|Τ°Ρ'|.“ Μ Ι"ΜΕΡ| ΕΜ" Η.
Π'ΜΠ| Β ΗΒΗ" Η αν" @Ρ
(ΤΕΑΜ: α· Α·κΑ·αΑαΠΕΣΥ
“ΣἑαΑ:ΜαΣ
ΣαΒΑΡατΜΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ!
Τζόρτζεβιτς και Διαμανῶας...
αααεῶαααίαααν απ δεν
ααανψαῦν κανέναν αντίααλα!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα