Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΗ ΗΑΡΑ|ΤΗΣΗ ΗΠΗΤ0ΗΗ ΖΗΤΑ ΜΕ ΠΡΤ|ΣΜΕΗΗ ΑΗΑΗΠ'ΗΠΣΗ ΤΗΣ Η ἔ ¦ 5 ~ Τ ` ΗΕἔ0Η0Λ0ΓΗΣΗ ΤΜ ΜΝΗΜΗ'
ΟΡ"ΑΗΗΝΕΗΗ ΗΡ0Η0ΗΑΤΣ
ΜΤΜΤΜΤΜΜΤ' ΜΤ¦Τ|ΑΤΑΜ|ΑΣΤ°ΗΑΤΣΕΤΗ ΜΠΑΜΠΑ" ΜΤΑΗ08ΠΣΜΜ
ΜΒΜ-ΜΗΕΤ'Μ-ΜΜΑΜ-ΜΜΜΜΜ ΜΥΚΜ0ΠΜ0ΣΜ|Μ
ΑΗΤ| ΗΑ ΖΗΤΗΣΕ' ΣΥΓΓΝΩΜΗ. ΖΗΤΑ ΧΑ' ΤΑ ΡΕΣΤ Α Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓ0Σ ΑΒΑΗΤ|ΣΝΠΥ Ψ).
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
Η ΜΗΝΗΜΑ ΠΛΩ" ΤΗΝ ΠΑΝΑθΗΗΑ|ΗΠΗ ΜΝ Η ΜΗΝΩΝ ΜΜΜ 3878 Μ Μο Β
4_ ὅ ,Ο Ο : Ο :κ:3: “7:47 -  .
` ~ Η ,Τ , Τ Τ ν · η κ
  ΜΗΚΗ/ΤΑ ΜΝΗΜΗ ΤΜΗΜΑ!) ΗΤ Ι
Ν Η ΤΗΝζ«/ι'|.'|¦"/;Ηδ 'Μ ΜΑΝ ΗΝ' ΜΗ
ΜΠΕΣ Με» ΑΜΕΑ ΜΕΤΣ Ά. ΠΕΛΜπΡλτΜΛ
Μ· ο· ΜΜωΡχ·ΖοΥΝ Πω. ΦΗΜΗ· ΠΑ ΒΕΝΑ·
Η ΑΗΗΗΤΡΗΣ ΗΒΗΤῦΣ ΑΗ0ΗΑΑΥΗΤΕ' το. .. ΗΤΒΗΑΡ|ΣΗΑ ΤΜ «ΣΑΛΕ» Σελ
ΣΤ ΠΥΣ ΗΑ|ΗΤΕΣ Τα Η' Το. .. ΑΤ ΤΗ' ΗΑ ΤΟΥ ΗΗΤΣ0Υ ΣΤ 'ΗΣ ΗΕ"ΥΣ 2· Μι
Μ_"'ἈΚ__' - __ _
ῦΥ“=Ψ Π'. ||| ΜΟΝΗ ·'*%.'_ ·Β=ἶἩΤ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα