Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
- -- ΞΥΠΝ
ΕΦΤΑΣΕ
ΣΤΟ... ΑΜΗΝ
' απο αγώνεε κωμΤε νίκη μετρα
ο Δικέοαλα8 και αποψε γι' αυτον
δεν υπαρχει αλλο αποτέλεσμα
' Διηλό 5αδαε κυνηγό ο Αστέραε
Ο ΝΕΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟΥ
' Ο ΤνοαντΤνο ηρόε6ρο5 στη ΠΡΑ
' οι προεκτασει8 για την Ελλάδα
και ο αημαντικόε ρόλοε
του θεο6ωρί6η στην ΠΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ «ι 6» ΤΟΥ ΤΤΟΥΡΟΠΑ
ΑΝΕΠ|ΘΥΜΗΤΟ
' Μετάθεση 2.5 μηνών
για το ειπα-4 του πόλο εξαιτία5
των «αιωνίων» · ολυμπιακόε
και Βουλιαγμένη στη μαχη
τη5 Ευκο|εααυε γυναικων
' Στο Λουτρακι Ξεκινα σημερα
το Γιηο|·4 του καντμηολ
Η?) Ξ ΣΤ· :χΗΜ^#ἴ_
ν4.ιοε|τικιιιε| 7 °
η έ; ,  ι η·  Ι 4“ ι _ . .Ϊ γ Φ .Η
ΟΟΛΥ"Π|ΑΗΟΣ ΕΧΑΣΕ ΗΛ' ΤΗ Α|ΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ" ΗΠΑΡΤΣΕΛΟΗΑ, ΒΟΥΛΗ" ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑ|Α θΕΣΗ
ΤΟΥ ΟΗ|ΛΟΥ ΗΛ' Η|ΗΛΥΗΕΥΕ' ΝΑ ΜΠΛΕ' ΕΗΤΟΣ ΟΛΜΕ ΓΓΑ ΠΡΠΤΗ ΦΟΡΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΤ ΧΡΟΝΗ
. Τ / 'αχ .
Ο ΗΤΟΡΣΕΤ ΕΞΕΟΕΣΕ ΤΟΥΣ «ΕΡΥΟΡΟΛΕΥΗΟΥΣ»_
ΗΑΟΠΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΣΑΗ
ιιιιι σκακι τοκ κιιΑιιιιιικ- _
ΑΗΑΛΥΕ| ΤΟΥΣ Τ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΗΛΕ|ΣΗΟΥ ΚΑΤ Ο
Ο ΠΟΓ|ΕΤ ΗΛΕ|ΗΕΤ ΑΥΡ|Ο ΕΝΑΝ ΓΥΡΟ ΣΤΗΝ ΑΣΗ. ΧΟΡΤΣ ΠΑ ΕΧΕ' ΗΤΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΤΣ
› ΜΑΤΣ ΧΟΡΤΣ ΑΥΡ|Ο
·ΠΟΥ ΕΠΤΑ' Η ΑΝΕΣΗ Δ|ΕΗΛ|ΗΗΤΡ|Α ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ 4η5 ΟΕΣΗΣ· ΑΠΕΧΕ| ΔΥΟ Η|ΗΕΣ ΑΓΠΗ|ΣΤ|ΗΗΣ ΠΕ ιιι·ιικιιοιιιΥ
ΓΡΑΦΗ Γ|Α ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΥΡ|Ο ΤΟΝ «ΕΡΥΟΡΟΛΕΥΗΠΗ»
» ΠΛΕΟΝ Η ΠΠΑΡΤΣΑ
5; ;ἑ»
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΠ ΠΑΗΑΟΗΗΑΤΗΟ Γ|Α Φ|Λ|ΗΑ
ΣΤΗΝ Η|ΗΑ ΠΕ ΟΦΕΛΟΣ ΜΕΣΗ ΠΑ' 5ΟΟ.ΟΟΟ ΕΥΡΟ
που Δραμια
το. ΜετΔΞιον
' Οι <ισοασιν0ι=› ζητουνταν ααοαιτηση
Ηονιονα και ο ασυηουογσ5
τησ διοικηαη5τσα ηριφσλλισυ»
' Εχει ηεισ ωσει οΕσιεν
ω... ;·-;Ἑ γγ
' Μετσσ δυο νικε5 (ΠΑΟΚ. Ολυμαιακο5). μια ισσασλια (ΠΑΟ). "”  ι
χωρι5 μαλιστα να εχει σωσει γκολ τι Ενωση
' Με Βααγκαε και Πεκχαατ α Τ ι οδο ' Ερευνα για ιι5 δηλωσω
Μελισσανιὁη αρχισε α Εαιτσσαιι Δεοντολογια5