Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 20 παγίδες SOS στις φορολογικές δηλώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι'ΙΠΙΤΙ'Ι'Ι0Σ ΕΙΜΑΙ :ΠΠ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣθΗΣΙΑ
Η ΙΑΝΕ λυ5τΕΝ
Π,'Ι'Ι ΒΕΛΞ ΚΑΝΩ
· ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
¦ “ Μ· Μ αιμα/2 σκ
ων Ω 7›% Ρ
Σαββατο Η Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1817
Τιμή 130 € (3 € η έκδοση με τις ηροοφορέςι - νυνννν.ε-τγμο5.ωΜ
ΑΝΑΛγΤ||(ΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΠΑ 8 ΕκΑΤοΜΜγΡιΑ Φ0Ρ0Λ0Γ0ΥΜΕΝ0ΥΣ
20 ηαγίδε8 808 Ι 
στι5 φορολογικέ8 δηλώσει5 ”ρ
ΤΑ ΤΕΚΜΗΡ|Α της Εφορίας ηου «φου- ο( ΤΑ ΜΥΣΤικΑ ηου θα ελαφρύνουν
σκώνουν» το φορολογητέα εισόδημα και ο'  _  το εκκαθαριστικό για μισθωτούς,
εκτοξεύουν στα ύψη την τελική εηιβαρυνση  ι' ”β"  συνταξιούχους, ελεύθερους
_ ΕΝσΕτο 9 δ; εηαγγελματίες
ΠΩΣ Φ0Ρ0Λ0Γ0ΥΝΤΑ| τα τεκμαρτα
εισοδήματα και ηοιοι είναι οι 8 τρόηοι για ΣΕ^.ΔΕΣ Π0|ΕΣ ΒΑ Ε|ΝΑ| οι εηιβαρύνσεις
να αηοφευχθούν οι Παγίδες των τεκμηρίων η ι - Ι ι χ για εισοδήματα αηό ενοίκια
' 2 _ ,Η 
ΒΡΕΘΗΚΕ Η Σ0Ρ0Σ κΑι ΤΟΥ
ΤΡιΤον ΗΡΩΑ ΑΞιαΜΑΤικογ
4· 1- ς
Α ήνα ι.
 τ _ ¦ “τμ 
Τρόφιμα και ρούχα
για αηόρους
στον “τοίχο
της καλοσύνης"
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΕλικοητΕΡογ
ΣΤΗΝ Ρί|ΝΑΡΟ
 | Εηίσημο τεῆεσίγραφο
3 μηνών για το ηροσφυγικό με αηειῆή
ΕΛΑΣ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΥΜΑΤΟΣ “"ῦ"ο""ἡ""ότ"ΣΜ"
›-_`_
ΣΕω τίς ΣΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα