Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῇ·εε Με", Σάββατο 43.2.2046 · Δρ. Φύῆῆου 602
ΞΟΕ|Λ|_
+^Χ|ΓἰΓηΘ.9Γ · ρΘΓθ5|(ῇ||:Ω_9Γ . '(θΓῇτ5θ.9Γ
ΜΒΜ Σ ὶἶπ;εΞ Με
 Το Μήν' ΜΜΜ ια" 'ι | '
Μωσε|ς «ΜΝ στη φ'ωΜ»
. _, ¦ μ
 τἔἔκΜΜ% 
·“ἶ“ἰ .' --' | 'ΜΗ ' ι· -`·ν Ψ "
 ..¦ἑ.Ξ.μ'Ν'|ν|(||θε!|.:ἐ ΜΒ Η
ί” ¦ Π Ά" Β ω-.¦-='ω_¦ Η |#-ἡμ¦
· Ψ? ' ·.ἱ'"-!“:'-Ήῶ .μ 'τ _ α· : 
ΣΕ κΑ|Ρο... κΡ|ΣΗΣ Μ. ΣΦΑΚ|ΑΝΑΚΗΣ ΕΜΦΥΛ|ΟΣ ΔΗΜΑΡχΩΝ
Η εΠ|χείρηση Που Ο στρατηγόε Που «Μαῆῆιἀ κουβἀρια»
αύξησε το ΠροσωΠ|κο Με Ποῆεμόε|... οτι Με για του5 Πρόσφυγε5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα