Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΛΒΙὶ-ΥΙ`() Η ΦΕΙἴΡ()ΥλΡΙ()Υ ΜΝ ΑΙ'. ΦΥΛΛΟΥ 507 ΤΙΜΗ: |.5ε ' Π
-Στιι ουν θ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μ”Μ'Μ'.Ι)|`('8$·ΠΠΙ('.ἔΓ
 ΣτΛ Ακι=Α Η :γτκιοιΣ0ΜΕ ΤΗΝικΥΒΕΡΝ“Σ“
Ι,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
 0 ανένδο  
τους ΜΜΜ
4 0' ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ερχονταινεεςΜκς ›Μ·
Τρακτέρ και 5000
σου· Πιτ ΕΚΛΟΓΕΣ αιιεργοί ατιό 08 μιιλόκ
Τέσσερ|ς κατέλαβαν την Αθήνα
Άγρια επεισόδια στο
εισηγήσεις Υπουργείο Αγροτικής
Αναπτυξιις, δακρυγόνα,
σον 'ΜΜΜ Τραυματίες αστυνομικοί
και συλλήψεις
ε Οι Κρητικοί μτιροστόρτιόες
στις κινητοποιήσεις
Κατασκήνωσαν στο Συνταγμα
και την Ομόνοια, «θερμό
Σαββατοκυριακο» στην Αθήνα
Οὁομαχίες χωρίς τέλος
στην Πρωτεύουσα
ε ΣΕΛ. 4-5
ΓιεΡιΕΡΓΑ ΠΑιχΝιΔιΑ ΑΠΟ τόνε ΔΑΝΕιΣτΕΣ ,  Η ΚΠΣ" ΜΜΕ, Μ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Λαιμιιτόμος και οι ή ¦   '0χι άλλη
νέες μας Προτασεις  ··  καθυστέρηση
για το ασφαλιστικό  ΜΥ “ω
·ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΤΗΝ '
ΑΓΟΡΑΛ|ΑΝΕΜΠ0Ρ'0Υ ,Λευκω- 7ΣΕΟιΕΣτιΣΣγιιιΔΞειΣ Με ΣΕ0ΣΕΣΕ|ΝΔιΔΝΠ*ΩΝΒΟΟΕνΡΟΉΖΘ ΣιιΣΔιιΩτΩ~ιι2ΜιΡΩ ο ο