Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Β" ε θέση ·
για τον Λέτε· ί
ο ΣΜΜντ ο Ι
, » Η επ·ΒεΒΑιοΣΗ τΗΣ
ΠΑ το Φ|ΝΑΛΕ τοπ
' Αυτό «τελείωσαν»
ΗΜεΡΗΣ·Α ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & πΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡΙΔΑ
| - Αν. ΦΥΛΛΟΥ 2640 `“ τ
τ Ι Ι
Η Ονοοο και Βοκολο
Ο· κλωτο·ἄς
τρελαίνονν Τ '
τον :πω Ν (Ξ¦ _. 
· Τ|ΜΗ 1'3ο€ ο. | · Η... Μπσῆωμένου|τοὐ5· Φ
 , ο· ονοκοινωσε την αΠοῆυσΠ ἙΟυ5
· ϊ· ΜΜΜ στον οῆνμπ·Μό
με το Μορἰομοτο Θ
τωνΜηἡῇων ΠΑΡΑΣκεγΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Υ ο Η «οποῆογίο»
¦ τον Τούντορ για
τον Μπερμπάτοφ
ο Το τπῆεφὡνπμο
σε προπονητή
Η οκ· ὅ ι" ν “ΗΡ “ Δ ' ' `
 ε ·““ `” ' Ο
ή 5, ·.
'2 3 < ' Λ ν “
 Β ν _ ..ΜΧ
 4ῦ · που «έφογε»
· - τ τον πω.
:ἐς  ' =>ξ;ζέ-Ζ'=χ :ο Ε Ξ  .
. 4 _ <_. -':Ι= Η
Π › Η: 7 Δ” ¦_-;.Γ ϊ Μ Ι Δ -·ἶ _· μ . το ” :, Π ·' Ξ; Ϊ ΚΔ ..
Γεμίζε| το κουπόνι με την
επιστροφή τπ5 Β, κατηγορί05 
` το σύστημα
Ρ Πέρασαν τέσσερα
δυνατό
σημε·ο!
ο ο Ευκωρἰε8 και στην Νπουντεσῆίγκπ.
πῆῆό και στπ Β' "πῆῆίπ8