Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΔΘ/Μ“ΠἙ ΚΗ
“ΕΝΩΣ|ἩκοΣ” ΠΑΝ|κοΣ ΣΥΜΦΜΗΣε ΤΗΝ .ΤεΤἑέΤΗ κΑι ΜΕΤΡΑ"
^"ο Το ΠΡΩΤΟ 24Ωἶ0_ω.9,ΜἑΡΞ χοπ ΤΗΝ ΜεοΤΗ Τον ΠωοΜιο.γ Τον.
ΠΡΙΝ·ΤΟ'ΝΤΘΜΠ|ἴΜΕἔΤΟΝΟΣΦΠ ο ΤΖΑΜΤ0ΠΟΥΛΟΣ · “Το ΜΟΝΟΜΟ!ἰῷΗΎΜΑ
ΝΑ εοικεΝΤΡοοο Η! γοοχΡεοτεα Μονέ;
ΣΤΗΝ οιιιΜ_λ= καιω ΔικΑι_οΣο_ΤΗ ΔιοικΗΣΗι ·
ΠΑ ΤΗΝ ΜαιἑΤο;γΗΗ ιτογ¦μογ Με ΞεἘ
Πορσσαω 6Φῶρωομω 2010 |Φωο Τ098 (2298! | ε ΤΟΟ
Δεν σταματαει Τιουθενό ιι ΟΜΑΔΑΡΑ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΓΕΤ και οι ΠΑ|κΤΑΡΑΔΕΣ Του...
Ο Δ .ε Δ.. Δ μ-)  “μι-έ “-“·'Γ 4 %°ἐ  ωΓ"ω
“  οι  ιιι ΜΜΜ μέσα Με Με ιιιιι «7 ΜΒΜ Το Το
'Εδειξε Τον Ποιότητα Του.
ο Αργεντινό8 χαφ, Που
λιγο έλειψε να σκοραρει
στον πρώτη Του Κ|ΟλΟ$
ευκαιρία · Παρε λεπτα
συμμετοκή5 και
ο ΠέκχαρΤ, που Τιρόλαβε . _ Ι  , _
να δείξε' το Προσόντα _ - ·· : ' -·  ' ς   - ο Βλεπω ΜΠΑΡΜιιοΣΑ; ΝΤιΝΤΑκ.
το" ω Φορ = Ψ  “ “ · ΑΡΑειΔΗΣ¦ἴι αν βγἡκε... οκ
στα 30 δευτερόλεΤιτα.
ο ΣΟΪλέὁΠ8; · Η·Αεκ εδειξε Τον
·ιιοιότΤιτό Με και ειδικα. ότι το κεντρο
πιο ειναι Το καλυτερο στον Ελλόδα
Ο Κώστα Πλιαταικα5 αποκαλύπτει:
υιινιιιιιιιιν ΕΠΟ-Μ, ιιιιιιιιιιΜιιν υιῆιιθῆιιιις και ΜΜΜ
Τον ΚομίνΤι Του ακύρωσε Το καθαρό γκολ
Του Γιόχανοον με Τον Λεβαδειακό έβαλαν
στο Ατρόμητοε-ΑΒ(! ο Πρόκλοσιι σε καθε έννοια
ΠθΜἡ8 και ισονομια5, με τον ορισμό
Διιμιιτρόιιουλου στο ΟΣΦΠ- ΠΑΟΚ ·“Εβαλαν σε
, ὅ; 4
περυσι. διαιτητή που έχει περιοριστικου8 όοου5 από   '
τον Δικαιοσυνη · Για το ΑΕΚ- ΟΣΦΠ. Τι αοιμόζουν; ΠΟ" “'"ύ|""°Ό