Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κ  ` ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκει Πο ΛΑ0 ΤΟΥ
.η ¦_ΕΛΣ · Ν Η 
ή ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΟΝ ἶΟΝ ΜΝΑΘΗΝωκΜ ΠΔΡΑΜΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ?ΟΙ6 ΑΡ.0ΥΜ0Υ265ῖ τιΜκ:τ50ς Δ πι'
τΜ..ΕΡΧῖΜ ΤΑ ΜΑΜ Πο 8
_ ¦`
Ώ ί Ε
.· ·
Σελ ΕΚΑΝΕ Τ"" ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΕΤ|Ν|| η
'Η' ΕΝΦΑΝ|ΣΗ ΤΟΥ ΝΕ 2] "ΝΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤ'Κ0Σ Δ|ΕΣΥΡΕ
ΤΗΝ ΤΣΕΝΤΕΒ|ΤΛ ΜΕΣΑ ΠΠ ΖΑΓΚΡΕΝ" (ΒΕ-78).
Μ' Ε"|ΠΡΕΦΕ| ΔΡΜΥΤΕΡΠΣ ΣΤ" ΜΑΧΗ "'||):ἐ2
 ΗΜΕΡΩΝ): ΣΤΑ ΠΡΒ||Μ|ΤΕΛ|Μ ΤΗΣ Ε"Μ[ΕΑΕ"¦
'.   _  _ :Η ή Ευ
[    `_ _ Μη· ΜΝ»
' 4-  ι`“ ,ΙΜ Κ · _- > Η ““ “>
| Δ τειΔἰΑΠΡΑπκτογ “ Θ 
ΠοωκΡεΜΜΜΜεσεικΜΜ9 .  
“ “ΜμΕ Ε Μ   “ ¦ _._ ΜΜΜ
. ΜΜΜ ΔΕΝΕκΜΜ
ΣελΔ
Η ΜΜπ|Λ τον Πα ΞεΜοΧΕω. Η ΜΜΕ
τα ΠΑ ΑποΔπΗΡΜΑΜΜω“
' 7 ” ` Ϊ 7 ' «ΠΑ|ΚΤΑΡΑΜΥ. ΕΜ ΕΑ ΜΜΜ» Το ΜΗΝΥΜΑ Η" ΑΡΧΗΓΠΥ ΠΠ" ΑΠΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα