Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'2ο ο
Οι κίτρινοι κατέρρευσαν στπν 4π περίοδο (24-9) και απογοήτευσαν
' τοι·ε 800 οπαδούε τοκ, που στο τελοε τοι·ε αποδοκίμασαν `
- γ Α|ΑΜΑΡΤΥΡ|Α ΑΡΗ Γ|Α ΤΗ Α|Α|ΤΗΣ|Α ΣΓΗΝ ΕΥΡΩΑ|ΓΚΑ
ΦΑΡΜΑκι 
Δ|ΑΒΕΒΑ|ΩΣΕ|Σ
ΚΑΡΥΓ||ΔΗ ΣΕ ΨΗΦ|ΔΗ
' ΚΟ|ΝΩΝ|ΚΟ ΕΡΓΟ ΑΡΗ 
5ΤοιχιΜΑΝ γπεΡ ΑΣΤΕΤοΝ  · '
ΤΗΣ οΕΣΣΑΑοΝικΗΣ Γ , Η
Τ Νοκ Α0" "Α 15 ΜΕΡΕΣ Η κΑΘΗΜΕΡιΝΗ ΑΘΑΗΤικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΜ  | ΤΕΤΑΡΤΗ 20|01|2016 Απο.: 0944 Τ.: 1,30 ε
ο κοκΕ Σελ 12,13 .ε
ι _ · _
ΥΠΟΓΡΑΦΕ| ΚΑ| Γ|Α|ΖΕ|
ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΝΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
¦ · ἑ (ι
' ΠΑΝΩΛΕΘΡ|Α ΧΩΡ|Σ ΣΧΟΡΤΣΑΝ|ΤΗ,
ΕΝΕΡΤΕιΑ κΑι ΔΥΝΑΜΗΣ ω“  =
π ΔγΣκοΑΗ ΠΛΕΟΝ Η ΗΡοκΡ|ΣΗ  . ΔΑ ο· .- _ .
·ΤΑ ΣΕΝΑΡιΑ Τογ ΔΕΥΤΕΡογ ΓΥΡΟΥ » "°λύ "°|°τ|κόΞ ° ε"πελ|κόΞ  Ε=%ΕΕ'ἔἔ=Ν
εοοΤΒΑι.ι. ι.εΑευε  που θέλει να παρει ο ΠΑΟΚ Μ' ΤογΝΤοΡ
Α"°"κ°Σ ΜΕΡΑΣ Μ » Σχολαστικό «ξεσκόνισμα» ΠΑ ΔΕ!"
«ΝΑ ΜΜΜ" όλων των προτάσεων ΜΠΑΚ
ΕΓ||Γ|ΕΔ°...»
' ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΗ ΣΤΟΛΤ|ΔΗ
ΣΤΟ ΜΕΤΗΟΡΟ|_|5 95,5
Α|'|ΟΣΥΡΕΓΑ| Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 
ΠΗΡΕ Σ|ΜΨΕΡΗ
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΤΣΟΥΚΑΝΗ
 κΡιΝεΤΑι Τον «Αεο»
οΜΝ.“εριμενε-σ““Ρ“““ε°°ε°°ῦ ΕρχοΗΤΑι ΤΑ «ΑΑχειΑ»
από τπν Ντενιτλίσπορ για να ενεργοποιήσει
τ" συμφωνία τα· με ων "Ρ°“ή Μ Σελ 1ο·11 Στα θεσσαλονίκπ Αρπντονλαχ Σαλἐρ και Κάρλοε
Βίτορ για να αποφασιστεί αν θα αποκτπθοὐν
· Το!
ΕΓ|ΣΜ: ΒΡΑΒΕΥΣΕ|Σ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ |'||ΤΑΣ ΤΟΥ ΣΔΠΟ ' Φ|Α|"||'||ΑΑΗΣ: ΕΤΟΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΟ 2015...
ΕΑ|'||ΔΕΣ Γ|Α ΡΟΜΑΝΟ - |'|ΕΡΟΝΕ