Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21 01
Ἡ Λ 9 ' :Μ Με τι-ι Μετιιο5Ροιιτ
η σελίδε5
 ΕΝΘΕΤΟ
ί Ρ Ι '
_..ι.γε;εη5 .
.-|ΕΜοκιΞ9 ΑΜΘ'
/ 7_ .
ὡ_“ ·
ΡΑΟΥΛ ΜΠΡΑΒΟ (Μποτσια 95,5›
ιηαωαπαΜα
' Ολα όσα είηε ο |σηανόἑ
για τη μεταγραφή του
στη Βέροια και όχι μόνο
' οι σκέψειε «Αναστό» για
το δεξί άκρο τη5 όμυναε
' Η απεργία των δικηγόρων
φρενάρει την εκκαθάριση
αι [Η
Μ Σελ 6,7
Μ ' ΤΗΝ  Η
Η _/_/“---'#τ_ι
- Βρίσκει5 αυτό Που θε5
και σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!
ΣΕΛΙΔΕΣ
.0945 Τ|ΜΗ: 1,30 €
Τούντρ στο ηρώτο
ημίΧρν7μ` ηο
' και ιόλη
| ~ 'νι ζ
 και ατυΧη η Ξανθ
ή «νίκησε» 21
_ _ στα .άΡ'@
ΑΝΑΜΟΝΗ Γ|Α ΜΠΑΤ|Σ
Αμφίβολοε ο Γουότερε με Αρκαδικό
εχετΑι
ο ΛΕΟΖ|Ν|Ο
Συμφώνησε με τον Ηρακλή
για συμβόλαιο 1,5 χρόνου
και αναμένεται την Κυριακή
' ΑΜΠΝΤΟΥΝ κΑι ΝΑΖ|Μ
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
' ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΕΚ
Γ|Α Ε|Σ|ΤΗΡ|Α
' Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΟΑ ΠΑΡΕ'
ΤΗΝ ΤΕΛ||(Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ι· Σελ 14,15
ΑΠΟΣΤΟΛΗ=
κ. ηιΞ·ι·Ρα·ι·οΣ, Γ. Μπι-ιι:
ΞΟΡΕΠ |.ΕΑΟΟΕ
η εεΡοιΑ: οι ΜΝι-ιΣιι-ιΡεΣ η ηλΝοΡΑκικοΣ:
' ΣΕ ΑΠΟΛΟΓ|Α ΕΚΠΛΗΞΗ Ο
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ Γ|Α
ΤΟΝ... ΑΝΑΠΤΗΡΑ
Γ|Α ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΚΑ|
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΖΗΣΗ
ΒΡΥΖΑ ΣΤΗΝ ΠΑΕ
ΕΤΟ|ΜΑΖΕ| ΜΠΑΜ
ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗ «ΠΑΠ»
ο ΠΗΡΕ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗ
Μεγάλοε Διαγωνισμόε
από τισ ο! “ ΔΗΜ.”
Ευρω· Δώρο
2 ῖ·δ|·τ·
Μ|.5 |Ο ΤΑΕ ΑΤ|.ΑΞ
κόνε την καταχώρηση
Με αγγελίαε σου και ηόρε μέροε
στη μεγάλη κλήρωση
των ΜεττοΑγγελιών!