Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Η η πω : 1 @1 Μ|Α Ν|Κ|·|, Μ|ΣΗ ΠΡΚΡ|Η
ω Ι Ι λ Ο Ευα Με
ΚΑΙ ' Αποφααιηιενοι οι κιτρινοι . “ω κοκ-Μ ποπ«18»Τογ ΐ, “ί Ρ '35
να Παίζω" καλό "Πάπα ΕυΗοευΡ οΕΛΕι ΝΑ ΗΡΕοΕι ΑΠοΗ·Ε Η Μ ι
| ' ο ΠΑοκ ΠΑΡΑ ΤΗΝ κογΡΑΣΗ Τ Η! - και να γυριαουν Το κλιμα
' ΠΡ|ΦΤΗΣ ΝΑ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΟΥΜΕ
ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΟ| ΑΠΟ
η ιιοο ΦιΛΑοΛοι Στο Ζ^Ρ^Σ: ΣΥΝΤΟΜΑ
ΠΛΕΥΡΟ Η ΜΜΜ ΘΑ ΕΠΑΝΕ^ΘογΜΕ ; Η ΠΑ|ΖογΝ ΣχοΡΤΣΑΝΠΗΣ
ΑΠΟΣΓ0ΛΗ: Β. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ · Ε Η - ΚΔ' ΤΕΠ|ΤΣ Σελ 42,43
ΜΕΣΟΣ ΚΑ| ΕΞΤΡΕΜ ΜΑΠΑ  Η
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΕΟΖ|Ν|Ο  
·ΣΓΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣιΑ , Γ Ι .
ΠΑΕ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 7 “ . / Η' Π'
ΠΑ Τ|Σ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|κΕΣ  _' . Μ ζ·
ΕΠ|ΛΟΓΕΣ ..ΜΜΕ Η ι. - 
η Ο 16 .
- ο ΑΜ"ΝΤογΝ“· “ = ' ' Η κΑοΗΜΕΡιΝΗ ΑοΛΗΤικΗ ΕΦΗΜΕΡιΑΑ ΤΗΣ ο. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡιΤΗ 19 ιΑΝογΑΡιογ Σο Η Α · ΑΡ- Φ.= 0943 Τ|ΜΗ= 1,30 θ
ΕΑΝΑΖΕΣΤΑιΝΕΤΑι “ . Λ  - _
Η ΠΡοΤΑοΗκΕ ο ΣΑΛΕχ _7 ι ΕΠ Ι Τ Ο
ΑΠο ΤΑ ΕΜιΡΑΤΑ ._ . . . -Σ
' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥ|(|ΝΑ ΜΕ ΠΛΑΤΑΝ|Α,
ΑΝΤ' ΤΟΥ Τ|ΜΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΕΛΛ|ΟΥ
' ΧΟΥΑΝΤΕΡΣΟΝ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΕΝΤΑΔΑ ΚΑ| ΤΕΛ||(Ο
' ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟΡΟ|_|5 95.5:
Το ΜΥΣΤΑκΠΑΗ ΕΩΣ Το 26318 έ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ @ΜΜΜ
ΗΡΘΕ ΣΤΗ β
ΟΕΣΣΑΛΟΝ|ΚΗ ΑΛΛΑ
ΔΕ ΔΕΧΕΤΑ| ΤΗΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
Γ|Α ΣΥΜΒΟΛΑ|Ο
Η ΖΩΗ χοΡιΣ... 
Μ Π ΡΑΒΟ '  ν
Π 1.7 Εκ. ΑιΗΕι
Η Η ΔιΑΤΡΑΦοΜΕΝΗ γ1ϊἐο @Μ 'Α
ΜΕΤΑκιΝΗΣΗ “τω ΜΠΨΞΨΔ
Τογ ιΣΠΑΝογ _ 7 
ΣΤΗ ΒΕΡοιΑ
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕ|
ΤΑ ΠΛΑΝΑ Τογ
ΑΝΑΣΤοΠογΛογ
Η ΣΗΜΕΡΑ Η ΜΑΓΝΗΠκΗ Τογ κοκΕ
' ΜΕ|ΩΝΟΝΤΑ| ΤΑ ΕΜΠΟΔ|Α
Γ|Α ΤΗΝ «ΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡ|ΚΗ»
' ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΡΧ|ΖΟΥΝ
Ο' ΠΛΕ|ΟΔΟΤ|κΟ| Δ|ΑΓΩΝ|ΣΜΟ|
ΜΟ|ΡΑΖΕ| ΤΑ... ΓΑΝΤ|Α
 ο «ΑΝΑΣΤΟ» ΑΠ ΣεΛ 14,15
Μακεδονικόε -Δόξα Ρετςικίου
«ΕΞΑ|ΡΕΤ||(ΟΣ ΠΑ||(ΤΗΣ
κΑι ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Ο ΛΕΟΖ|Ν|Ο»
Μ Σελ 3-9,47,4ο
και ΑΟ Καρδία5 - Θερμαι'κόε,
οτου5 «4» Του κυπέλλου
·· Σελ. 35-37
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τ ΒΑΘΜΟΑΟ|'|ΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΔΟΥΛΕΨΕ| κΑι 'ΠιΕΣΤΕοΠοΣ ΣοΑΡΕΣ, ιΗιΕΣΤΑ κΑι ΜΠογΣκΕΤΣ...»
[ΠΛΑΤΑΗιΑΣ - ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ 1-1 Ο ~ Η Σελ Η
ΤΟΣΕΣ. 'ἑΠ|[ΠΞΘ ΙΜἔἑ ΘΑ©Μ@ΨΞ
ΟΡ ΥΠΟΓΡΑΦΕ| Ο ΤΣ|ΑΡΑΣ
[ψ ΕΡΧΕΤΑ| Ο ΕΒΑΓΚΕΛ|ΣΤΑ
ΒΕΡΟ|Α
ΕγΡοΠΑῖκο ΠΡΩΤΑοΛΗΜΑ ΠοΛο ΨΑΧΝΕι ΤοΝ ΔιΑΔοχο
Η ΣΤΑ ΗΜΠΕΛικΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ Μ ΓΕΩΡΠΑΔΗ,
612 ΤΗΝ 'ΣΠ^Ν|^ Η ΜΒ Π0|0| Ε|ΝΑ|ΥΠΟΨΗΦ|0|
' ΓΝΤΑΝΟΣ: Ο ΚΑΡΥΠ|ΔΗΣ ΑΠΑΕ|ΩΣΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
- Μ  Με ΤΗ ΜΕΤκοερο" χ ἡ ς Η θ
η 17 /7 ` ὴ` . .8. ῳ η ο
_.5Β° ΗΤ5 _ Μ  .ΘΑ
Αωω.ωΜ [Λ Σ / έ7
Βρίσκειε αυτό Που θε5
Η ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΜΟΥΣ|ΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
   και σε βρισκουν
αυτοί Που θε5!!!