Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
γ ΕΜ Η Σ ΜΜΜ ΠΜ! [ΜΜΜ [Μ ΜΜΜ ΜΑΜ ΜΥ|(ΜΜΜΥ ΜΜΜ! Ζ '
0000000000 00000 00 0000000000  @ΤοΜΗΜΛ
Μ [ΜΜΜ Πθ|Ι||##||Α[! ΜΜΜ! Μ Μ ΜΑΜ ΜΜΜ! ΑΜΕΑ
/ ΑΡΝΟΔ|ΟΣ ΡΥΒΜ|ΣΤ"Σ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗ Σε ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΙΑ| ΜΒΜ ΣΕ ΑΤΠΗΑ ΑΜΙ ΤΩΝ Η ΕΤΗ" - "ΡΑ Η Η Η [Τ Η Ρ | Ξ Η Σ: ΝΝ . ΤιΑιΞε ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Από Τα «μπράβο» σΤις «Μπάρες»
οπως ΚονΤονη ΜΜΜ -ΜΜ ι οκτώ μηνες Ηοή.παΜννῶ
στηΒΜ Το «κι» ΜΜΜ (και) ι έχουν ΗΜΜηεἱ σε ΜΜΜ
Τοπ ὁΤιααΜΜΜΗον δίδονται ΜΜ¦ωΜ<Μ›
στοννφΜονργὁ είναι Μήπως και ΜΗ6ζ8ΜοηροβλημΜςνῳος!
σνΤισννΤαγΜικωΜβοῶνΜ οι ΠΑΠ ησνεσΝοΜΜιαγιονσ
αν πτερύγια ΑΜΜ,Μο0 Τον Μαν, οι ΜοοἰΜΜ
κανοΤιοὶισης εκφράζω ΜΜ.Μ ὁΗωςΜο νομος
αηιηὁλσιακαιβιαπκ@ ως συνηθως· έναιΜΜ.ΜεΜΜ ΜΑΜ
ΜοΤησννΤριηΤή ιιΜονΜταΜν ι ΤαΜφΜ ΤΜ.
ΜΜΜοΜΜς- ι ΜεΜν·Μ“ΜωΜνΜ“ ΜΗω ΜΑΗσν Μ· | ΜαΜΑΗ· | κΑ·Ηκ·ιΗΗ ΜΗΤικΗ ΜΜΜ | ΤιΗΗισ
ἔἑΤρΕΜ|ΣΞ  000000 0000000 0 00000000'ι'00τ 0000 0000000 00γ 000000 00 00000000
 ι00 0γ000 ι3-ι 4 000 00000ι0γ 00ι 90.000 00000000 000 00 0000 κι 000 00000000
εξαιρετικό στα 0000. οηω5
Μάσα αη6τη συναντηση β . Ι
Μελισσαν$η. Μηαγεβιτε
καιΠογιἑτ Η 0050000000 ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Ο| «ΠΡΑΣ|ΝΟ|» ΣΤΟ Α|Ο||(ΗΤ||(Ο ΕΦΕΤΕ|Ο Η ΠΑΕ
και Ματέι οι υποψήφιοι Ι
«Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝ|ΣΧΥΕ|
ΝΕ Τ|Σ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ (
ΤΟ Δ|ΕΦΟΑΡΝΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟ 
Ο| ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ|
_ › Α|ΑΑΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ·
· · .Με ΣγΗσΗΗΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ κγΒερΗΗ:ΗΣ · η γ ·.
;Ἡ|ΟΓρΑ ΦΕ) Φ Φ » ΤιοηειΑ Αγριο ΒΡΑΔΥ ΣΤο γΦγιΤογρΤειο` “` ὶ
κΑι“_ ΝΤΕρΜΠ¦ λ) ΑιΑι0ΑρΤγηιΑ ΤΗΝ κγΡιΑκΗ ΣΤΗ Λ|ΒΛΔΕ|Λ
ολοκληρώνεταιοωερο » ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|Α ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡ|ΟΥ
η 0000000. του ΜΜΜ `
(450.000 ευρώ και 2.5κοονια) ῖ Ρ 0
ηοα ντειιηοιπαοει μεΑΕκ
“· τ ῦ @Η
Ι ·“ι· _ _ ·· ·'ἴ'κ` Α Ι _ ` Ι
.7 'ι γ'
ΜΜΕ _ ; , · -,ι
ΦΟΥΜΑ ι ΤΙ· · “Μ . _  Γ|ΑΝΝ|ΩΤΗ
Π 0 ΠΑΣ θέλει δανεικό τον
22κρονο κίηεο τω ολυμπιακού · Εγινε είδηση στο 88€ @7
ο Πλατανια5 · Πηγε Πανιώνιο
ΜΑΥΡΗ ΤΡ|ΤΗ
Ηττα για τον ηΑ0κ στην Πυλαία
(8 ι -68 000 την ολντενμηΜγκ)
και τοαΑοη στο Βερολίνο.
82-67 αηο τηνΑλικΤο
ΜΙΝΙΜΟ!
   Η έκρηξη και οι φωνὲ5 του Πορτογαλοω ἔξἔἔ$ἑἙἩἔ$ἔἙἰΨ
  στο ημιχρονο για Την κακη εικονα ο ο _-- '01 ¦
ΝΑΟΣ ΜΕΡΑ ΣΤΟ