Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ἔ 'Πα καψὡνια ιηἙιρεἩνγκ στον Πορτογόλο που θέλει να=φυγει
ι .ΠΜ-ι ι ε . ο' ' -ἶ Ρ . " --. - ξ ν ή Γ _€νσλλακτικη ο Μπαραλ ' Μόνο ο Βαδίγιο παίζει για τα εξτρευ “κ
| . τ ' κ _ ,_ ο· νμΠ:· τ; , . ·. ι
 Χ” ο ' οι ι· το οικοΝοΝικο
το ΓγΡιΣΜΑ η ι  επιτενι·ΝΔ
τι-ιΣ τγχιιΣ έ η 0ΐ"Σ  τηΝ 32 ΜΗΝΩΝ
η Ε ' ι Ρ Τι σημαίνει για τον ΠΑΟ
ι _ _ _ μ = η εξοδόε του από τα καθεστὡ5
ή ο Ι» ο ζ _ · οικονομικη5 επιτήρηση5
Ν , ο ω.  . τη5 ΠΕΡΑ
ΑΠΕΝΑΝΤ|
" , - _ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟ ΤΟΥ
' ο Δικὲφαλοε προηγήθηκε Μ' Η οΝΔ
κόντρα στη ροή του αστε.
οι γηπεδούχοι πήραν τον βαθμό
Με καθυστερήσει5
' Σήμερα ο ΒελΜ6η5
 4 ' εε .Ι < ,μ
ή “ Πον8 Μπε2
· Βαριό ήττα για την Εθνική
Ανδρών. ι 3-7 από τη Σερβία
Π Ηττα και για σε Γυναίκεε. ιο-4
από την ιταλια στα προημιτελικό
ΣΤΑ... ΜΠΛΕ ψ η = η 7 οι 
ΟΠΑΠΑΔΟΠ0ΥΛΟΣ ·ι Ψ ιγιιιιι>ιιιιιοΕιΔοηαιιιτιι
' Στονόρόρογιατο Περιστέρι ι ΜΝΗΜΗ ΣΕ ΜΠ0Ρ08ΗΛ0
οΕλληναεειιιθετικόε ' Δ ό. '· ¦ _ ζ Ϊ “¦ κΔικΜ0ιιΔκκιιιιΑ ΝΔ
'ΤονΤόρε5.ηουεφυγεαηό ι Η - ϊ ` ΣΥΜΜΖΕω0ΥΝΠΣ ΠΔΕ
τον Πλατανιό.θέλειοΑατερα8 τι · · , *ή _ ' '
ΡΜ @ ι ¦ ί ' ; ' κληση σε απολογια για
_ " . 7 ή Δ 7- το αρθρο με τι5 αγωνιστικέ5 “κι
 4 -ι ' Τον ΚουλιμηαΜζητουν 'ο 
' 'η ο 8 γ|°““ “"εΡ°σΠ|σ" ο ›· ή ` Δ ' Σκληρή ανακοινωαη τη5 «οι 3» Ι:
' ^'°'°δ°ε'° ω” 00" ' ή· · - ή Δ ο' «ερυθρολωκω» «Χ Η ' Ειρηνικό ντου στο “κοκκινο ί
ότι θα πειτο «ναι» ε : » ` Χ ιο5.5» και μηνυυατα
- Στο Ηράκλειο ο Μητρόπουλο5     στο ειιΘ του ΣΥΡΙΖΑ
Ξ τα' ι ἔν) Ϊ 
[.;ιἴ-τκ.[-; “μ