Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΝΤΕΜΠογΤο ΠΑ Το ΝΕΟ κογΠοΝι ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΜἔΜ;
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παιχνί€ια
«φωτια» _
στο Πούροκσ“! 7 .  Ἡ; .>  έ .ἶἶΪ:ζ3
Ξεχωρίζει το ιταῆικό
ἄ` ω .· 'τα. ντέρμΠι κυΗέῆῆου,
  α“ “3,- > Ϊ ΝόΠοῆι-'|ντερ
ὶ|~· `
Ή 7 κ) ·· Ο Πῆοτονιόε «έσΠοσε» ' “ .
 το ρεκόρ του ΟῆυμΠιοκού
ς`ὶΜ_Μ
τα κακα: 
, · ι _ Ἡ όσα ”ή 7 5
“ χ | 7- ό Μ· γ `  '37 |
· Παιχνίδια στην Πρέμιερ Σκὡτίαε, ¦ . ζ! `ί $ .   ω Σ
. τη Β' |ταῆία8, τα γαῆῆικό κύπεῆῆα ` Δ χ Η β Π ὅ ς
<. και πια μικρέε καταγαρίεε
Με Αγγῆία8 · Αρχίζουν τα
φαω οι γερμανικέε ομάδα.
δω · ·
·- Μπι 
Ἑζ=='°ἶ= Τον Μα
γ' . με έ ιι·κιι£:ιΑΣι ·
° Θ ·ἘΧΞΜΥ“ῦῆίσε“ΨΟ επιβεβαίωση)
Ι Ι · α Η Δ ' Ξ Ι . έ
· Γιατι θα εχει τα πανω χερι ατιε το “Πωἶ:ωΞἑἑἔωῦ// για τον Βεῇῆι8η τι
διαπραγματεύσειε με την ΑΕΚ / _ χ _ _ .