Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16 01
Η ΜΑΣ ΟΕΤ|ΚΟΣ Ο ΜΠΑΤ|ΣΤΑ=
ΜΕΑ|ΣΣΑΣ ΚΑ| ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ Δ|ΝΟΥΝ
Το ΣΥΝο|·|ΜΑ ΠΑ ΤΗ ΣγΝΕχΕ|Α ' «ΠΡΑΣ|ΝΟ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΝΟ Γ|Α ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
' ΑΡΝΗΤ|ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΝ|ΚΟΑΑΟΥ
α χΟΡ|Σ ΠΑΥΔ|ΔΗ-ΤΕΟΡΠΑΔΗ
ΜΕΣΑ "ΑΗ... ΚΑΛΑ ' ΣΤΟ «ΚΑΔΡΟ»
ΣΤΗΝ Κ. ΒΡΥΣΗ
' ΤΑ Ε|ΠΑΝ ΕΦΟΡΟΣ
' Η α Τολό ΠΟΠ των εντόε και κ" ”
ΚΑ| ^ΗἑΕῖΠ8Ἐ28ῖΚΗ Ο τωἔεκτό! έδρα5 αγώνων με | ο Μ^|κ
Δ . ' τα γλώσσα των αριθμών Μ"Ρ^ΜοΣω 59
 3  .Η
Β Ἡ ·ἑ°““ Η κΑΟΗΗΕΒιΝΗ ΑΟΑΗΤΤκΗ ΕΦΗΝΕΠΔΑ ΤΗΣ Β.ΕΑΑΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16|ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ ΣΟΤΒ | ΑΡΤΟΠΟΣ ΟΥΔΑΟΥ;ΟΒΑΟ ΤΤΠΗ;1,ΒΟ€
Ξ .ω Η ΗΜ”
“ι “  `. _ ΒΑΠΤΟΠΟΥΑΟΣ
 ΜΝΗΜΗ! 
Υ_ μ ' Τ_ Ι , ΠΡΟΤΕΤΝΟΥΝ
 “ “ λ ΤΤΑ5νΒΕΒιΕΑΟνΕ
= ΓΡΑΦΟΥΝ Ο' ΚΟΡΥΦ
' ΒΡΑΖ|Α|ΑΝΟΣ
' ΣΜΥΡΝ|ΔΗΣ
' ΚΟΥΑ|ΑΝΟΣ ' ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ ' Β||_|_ΑΠΑ5
' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΑΝπΤΟΣ ' ΠΑ|ΑΚΟΣ
' ΣΦΗΚΑΣ ' ΚΟΚΚ|ΝΟΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ
ς ΔΟΥΚΑΣ Μ [ 
Ν . Ψ Υ Ν Α δ  .'
1_;“ω
` › Τ
χ , Η
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜ|
Γ|Α ΤΕΤ ΑΑΑ
' ΜΕ ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗ Λ|ΜΟΖ, ΘΕΛΕ|
ΝΑ ΑΡΧ|ΣΕ| ΜΕ Ν|ΚΗ ΤΟΝ 20 ΓΥΡΟ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΑΠΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΟΑ «ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΜΕΝΤΟΥΓ|ΑΝ|Ν», .2
' ΝΤΟγΒΝ'Μ ΜΕΓ^^ΩΝΟγΜΕ Ε·ΝΑ· ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ κΑΒΔΤΑ ΝΟΥ» ΜΠΕ ΣΤΟΝ ΑΒΝΕΣΕΝ /7 _¦ ._ _
ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ Σελ 57,58 - ' 7 .” ,'
Μ; ΟΥΕΦΑ=Β:Α:Τ:ωΤ-1:Μ“Μ ' "ΠΠ" ,Ο ~ Δ -|  _ _
_ Ψ Δ ' | :Ρ ν θ ΝΑΙ, ^ ' ν Ψ / 5,1ο·64
ΞΑΝΟΗ >   ω ΙΤ Δ Π » ΤΠ Α ΤΕΤ
Με ΑΤΡΟΜΗΤΟ (15 ΟΟ› Η ΚΥ" · ~ ΣΑΒΒΤΔΗ Με ΗΑΗΟ
° Η @ΜΒΜ ΗΝΤΤ Δ ' κΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΕΤκΡ|Ν£ΤΑ| Η ΕΝΟ|κ|ΑΣΗ
«ΚΑ|ΓΕΤΑ|» ΠΑ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡ|ΒΑΔΑΟΝΤΟΣ χΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ Γ|Α ΣΟ ΧΡΟΝ|Α
Ρ) ΦΗΜΟΛΟΓ|Α ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΒΟ.
ΥΠ ΕΓΡΑΨ Ε
Ο ΤΡΑΝΤΑΦΥΑΑΑΚΟΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΠΟΠΟΒ|ΤΣ
- ΕΠ|ΜΟΝΗ Γ|Α «1ΟΑΡ|» ΠΟΥ ΟΑ ΚΑΝΕ' ΤΗ Δ|ΑΦΟΡΑ
- ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΕ Γ|Α ΤΗΝ ΤΕΑ|ΚΗ ΕΠ|ΑΟΓΗ
Δ κΑΤ:κΑΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΤΤΑ ΤΗΣ Ο-4
ΑΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ: ΔΟΞΑ ΕΑΠ|ΔΑΣ
ΚΑ| ΕΟΝ|ΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΑΝΑΝΕΝ£ΤΑΤ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΑΟΝΤκΗ ΔΕΝ ΦοΒ^Τ^| ΤΗΝ ΑΕΚ
' ΠΡΟΤΑΟΗΚΕ Ο 22ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΡΛΟΣ Β|ΤΟΡ
 Μ Ελ,12'14 ΑεΒΑΔειΑκο | 
ΜΜΜ . Ο ΕΒχΕΤΑΤ ΤΓ|Α ΣοΥΜΑΧοΡο ¦ ~ ΑΕΒΑΔΕΤΑκΟΣ - ΗΡΑΗΣ
ΕΠΣΜ · Με ο  «ΑΑΒαΝΕΝΟΣ» ΠΑ Δ·ΠΔΟ
Η ΠΑρογΣ|ΑΣΗ ¦ ς · ΑΠΟΝΤΕΣ Οι; ΤΝΤΣΟΤΑΟΥ, ΒΟΜΑΝΟ,
ΤΟΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Α1 Μ Μ γΤβ . ΗΣ ΤΑ ΒΒΗκΒ Σ· ΟΑΑ Με ΤΟΥΣ κΥΑΝΟΑεΥκΟΥΣ κΑΤ ΠΕΡΟΝΕ, ΣΤΑΜΟΥ, ΑΑΣΑΒ κΑΤ κΑΣΣΟΣ
' ΣΤΡΑΝΤΖΑΑΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΤΕΤΡΑΔΑ