Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΤΛΝΕ'
“Ο Ο ΨΨΜ8ΕΝΤΡΑθΟΑ£.6Η
ΣΑΒΒΑΤΟ "8 |ΑΝ0ΥΑΡ|ΟΥ 2Ο'|θ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4182 | κΑσιΜεΡιΝιι ΑΘΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΞΡ'ΔΑ | ΤΜ” '| ί
'ΑΜ ΑΑ' ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑΧ0ΝΤΑ|
ΠΑ τοκ ΠΕΡ|ΖΗΤΗΤ0 ΠΑ"ΑΝ|Α0ΑΑ0Υ,
ΜΜΜ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΚ0|ΝΠΝΕ| "ΟΥ ΒΑ ΠΑΜΕ'
ΜΠΑΜΠΑ...
τριτον τγτιογ
' Οι... Μόνα Πόιθσνε έλειψαν
σιιό τήν κλήρωαή¦ σου δεν έβγαλε
ντέρμπι ' Πανιώνιαε - ΠΑΟΚ.
ολιιμιιιακόε · Αστέρσ5¦
ΑΕΚ · Ηρακλή5. ΠΑΟ · Ατρόμήταε
"Η" ΑΠΟ 66 ΑΝΝΑ Ο' 4 ΜΕΓΑΛΟ'
ΝΕΒΜΑ" ΝΑΙ' ΣΤΟΥΣ «4»
ΤΟ ΠΗΡΕ
ΠΑΝΩ ΤΟΥ
' Ο Παγιέτ κανει σ ίδισε
τι5 επαφέ5 για τον Ορλόντσ Σα
· Κοντό σε συμφωνία
με τήν Μήέτιε για τον Βαδίγισ
π.ΜΜΜ .ζ ή
Α αΠεόΤανΜεΜλαμαρόν· Β. Σκογκτ“Σ¦
“Η ΜΠΠιιΠηιγκ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αι ΟΠΠ ι, ι η
 ω ΠΜ Ι μ3ι(:γ)ιΠ1 ΑῖΑιυμΠΑ]
ΑΝΑΦΕΡΘΗκΕ 7 ή
ΣΕ ΑΦ|=|Ξ|Σ| : “ΜΜΜ τνκτκπγτιι τον κατι: ικιικτ
··· - · ---Μ 
ΟΣΠβα όφήσε ανοικτό παραθυρο __ ¦ ΠΟ" ΜΑΜ" Τ||ΟΥΑΕΝ0ΤΑ0Υ 
για μεταγραφή. ενώ μίλησε με τα
καλύτερα λόγια για τον Ζντίελαρ
τιμ-ΜΜΜ @
ΕΞΥΠΝΗ... ΗΤΤΑ
Η Εθνική Ανδρών έχασε 9-8
  ΑΝσιι·ει
' «ΔΞΝ σελ::
Μ ΒΛΕΠΩ το ΜΑΥΡΟ κοντι
 τοΝ ΚΑΝ» ΤΟΥ ΠΑΟ
.ι Φ _
 Ντέρμπι ΔικέοΜΩΝ 
από τη Ρωσία. τερμότισε 3η
κωΜΜωΜω ΝΕΑ ΕΠΑΦΗ ΠΑΟ ΑΑ' θΥΝΤ|ΝΕΖΕ Τ|Α ΕΒΑΝΖΕΑ|ΣΤΑ Ο ΠΑΟ' ΠΡΟΣΕΦΥΤΕ ΣΤΑ Δ|ΚΑΣΤΗΡ|Α ΑΑ' ΖΗΤΑ ΝΑ ΗΤΑΝ' Ϊ
αόριατή Ρουμανία στουε«Ι6» “ ¦ Ι < Ο ῇΠΉΠ0ΝΤ0ΝΠ 
γω . · > ' _ ι» γ 
3"(Μ . ' Βρέθήκεήφόρμουλατομ δανειαμομ
.Δ `. χ, ,ϊ και ο Βραζιλιήνοε βρισκεται μια ανασα Μό τον ΠΑΟ
' Διιακολεμει του Αντέι. στροφή σε αλλο ατσήερ
*- ` ΠΗΜιιηιιικητ Τ Ψ Α
·`ἶι` ι
Π το ΠβΟΟΤ'
Φ θ ; του ιιιρῦἴοιιργὶιῶ
7 · <_-- έ ·
| | :Ω ματεμειήνΑΕκ
.ι ' 4 Πεσεικ£ρὁιζι
ΜΜΜ Ο ήΜΘΜω