Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι ;··
. Ρ η. .
ηΜΤο @Μ
για να... ξεμπερδεύει '
Ι ΑΜΣ
Ρ ἑ ἑΒΙΤσρσΙι8
( _ .
' ΕηισΤρέφει στη δραση για
να συνεχίσει με νίκη σ Αρηἔ;Ή
' Νέα ανα ολη Ι
στη συναντηση
ψηφί6η - Κσρσηί6η Σελ 1915
ΖΗΤΕ|ΤΑ| ΑΝΤ|ΛΡΑΣΗ
ΑΛΛΑ Με ηιΣΤΗ
οι «κιΤΡιΝσι»
; _ α ΝεχΡι ΤΗΝ ΤΡιΤΗ
ηΑ ΝηΑΤιΣΤΑ
έ κ Γ Η κ 7ΜεΙΙσρσΙι8 Γ. ἡ
Τ ι Τ ` 1
8ΟΡΕΠ |.ΕΑθΟΕ
ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2-2
ηΑΝσΡΑκικσΣ - ΠΑΝΑ|ΤΩΛ|Κ0Σ 0-0
ειιΣΝ
628% ηεΡιΦεΡειΑ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
ΔΗΛΩΣΕ|Σ ΠΑ|Δ|ΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ο Μίχελ με εντολή του μεγαλομειόχοο ετοιμάζει έκθεση
για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήμαιοε
ΝγΜο Ηὅἱιρ___]
ηΑοκ ΒΕΡσιΑ ΠΑ ΤΗΝ (ΜΑΠΑ |
κ.. Ι ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΡΑΓΚΟΥ
Ἡ ῦ ΣΤο καιω . 
!νσω.επεωσε ή, υ
Ο ΤΟΥΝΤΟΡ ΑΛΛΑΖΕ| ΕΞ'
. γ τραυματία
ιιΑικΤεΣ ΣΤΗΝ εΝΔεκΜΑ  ¦ η /-.·Ἡ @7 Ι μ ΕΠ'ΤΕΛΟΥΣ___
Μπι ΔιΔγΝο ΣΤΗΝ ει!ιρεΣΗ ι έα' τ°ΞΠί° μ· ή ' ΗΤΑΝ ηΑοκ
_ ωογΣ- ΝΝεΡΝΕΑΤοο · · · ή ΑΝΕΤΑ 3-0
Σελ 4-8,63,64
 _ΤοΝ Μο
@ΜΜΜ Μ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΗΟ$ΡΟΗΤ εΝοεΤο
 ΟΔΕ;;
Ο Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΩΗ|ΣΟΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ
«  ΠΑΟΟΣ ΚΑ| ΠΑΡΑ Τ|Σ ΑΠΟΥΣ|ΕΣ
ΣΓΑΟΗΚΕ ΟΡΟ|ΟΣ ΣΓΗ Λ|ΒΑΔΕ|Α
' ΠΡΟΗΓΗΟΗΚΕ ΣΤΟ 9 Ι ΜΕ ΕΞΑ|ΡΕΤ|ΚΟ
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΤΣ|Λ|ΑΝ|ΔΗ
' ΠΑΠ: «ΚΛΕ|Δ|» Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΑΝ|Α
ο Ε|ΜΑΣ|'Ε ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΛΕΟΖ|Ν|Ο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
` ΥΓ'
Με ...... Μ
Σελ 10-13 ·