Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
31 12
Μ Με τι-ι Με
ΤΠΟΞΡΟΠΤ
γτ //
γ //ῇ3  κκ'  / η
 Ν:31Μ 1 3 ισα
η . τη Ἡ ι
/ /  15/ δέ 1  Ό Κ Ό /
./ χ ¦ / Ν / ΚΝ κ / / 11/ |/ ε χ
ι η ἀ1
ι:/ χμ -1,
υ κ '~ 14/ έ ε
Ϊ ι χ ~ο4
η η κ' /;·ἀΜ
- Βρίσκειε αυτό Που θε5
κα' σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!
 θ ι 
η ιλ`Ζε
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΘΛΗΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ο κΛε'ι'τοΝ
Ϊῆ , ή:
' Οδηγείται σε διαζύγιο με την
Ελαςίγκσηορ και ο Ηρακληε έχει
προβάδισμα για την απόκτησή του
ΘΑΜΕ ονιΞιι
' Παρελθόν Καρλίτο5, Μακρηε,
ακολουθεί ο Χαντί
 'χ η ήγΜ ΣΥΝ|·|Θ|ΖΕ| ΤΟ
1 `$| 5 Δ-Δλ
ΚΑΛΟ... Τ'ΟΑΑΡ|ΚΟ
«Ο ΑΡΗΣ ΠΝΑ'
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔ|Α ΜΟΥ»
% Πόθ05 για
έ = την ομαδα
' Που τον
ανέδειξε
 αηό τον
 Ελληνα, Πλέον,
Βεζένκοφ
χ να Σελ 38ἔ/
' ΜΟΥΡΤΟΣ: Ε|ΜΑΣΤΕ Μ|Α
ΜΕΓΑΛΗ Ο|ΚΟ"ΕΝΕ|Α
κΑε ηΑοκ 
ΚΑΤΣΑΛΑ ΣγΜΦΩΝ¦Α
ΑΝΤ||-|ΡΟ ΕΔΡον
Α|'|Ο ΟΥΛ|·|
ΚΑ| ΑΡΝΕΣΕΝ
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑ|
ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΜΕ
ΤΟΝ Σ|ΝΓΚ
' Αστραψε και βρόντηξε ο κόουτ5 του
Δικεφόλου μιλώντα5 στου5 ηαίκτε5
' Πρόβλημα στο ηέλμα έχει
ο Βασιλειάδη5
  (339(
μ λ/“;`η ,.
-` έ Ο ι 7 Ό 1 κ
 ΙΜ» Δω 
Τ| Ε||'|ΑΝ ΧΘΕΣ
Ο ΚΡΟΑΤ|·|Σ
ΚΑ| Ο 2ΘΧΡΟΝΟΣ
ΑΜΥΝΤ|ΚΟΣ
"7 γ `ι Ί #7 ΓΝ7Γκ Γ ή 7
_·#: έ έκ τῇ
: “γένη/ω
ι=οο·ι·ΒΑι.ι. ι.εΑουε υ Σελ 14,15
ΠΡΩΤΟ Β|ΟΛ|
Ο Μ|'|ΕΡ|ΑΝ
' Στο φιλικό του Πανσερραϊκού
με το Κοκκινόχωμα (4-1)
' ΑΕΛ: ΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΟ ΠΛΑΝΟ
' ΤΡ|κΑΛΑ: ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ ΚΟΥΑΤΕ
¦¦“~ ΔΔ νὰ ςἶ< 2
_Ξι,Μω ((έ!_.Μ^ἑ1τωὲΣ /  ·
> «ΚΡΥΦΘ
ο Η .
Οῦγ_!)ι ενστάσειε Βετυρἶςη γιαἶτιῖῖαηόκτηση .
Γκαλίτσιου βαςου¦ το θέμα οἶην ἄέντα”  Αν 
του μεομετόχου ηου αναμένεται '
@φαω “αλονίκη Α 4
«|·| ΜΑΚΑΜ|'|| ΘΕΛΕ|
ΤΟΝ ΤΟΥΝΤΟΡ»,
·γΟ| |ΣΡΑ|·|Λ|ΝΟ|
Μ Σελ 12,13
Πώε το αγωνιστικό εηηρεαςει τη δημιουργία
του μετοχικού κεφαλαίου τηε υηό ίδρυση εταιρίαε
' ΤΣΟΥΜΑΝ|·|Σ: ΜΑΤΩΝΟΥΜΕ Τ|·| ΦΑΝΕΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ
ί |  ΒΕΡΟ|Α: Ο' |'|Α|ΚΤΕΣ Α|'|Ο ΤΟΥΣ Ο|'|Ο|ΟΥΣ |'|ΕΡ|ΜΕΝΕ| |'|ΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΑ Ο ΠΧ. ΓΕΩΡΓ|ΑΛ|·|Σ
τΑ ΣχιΞΔιΑ "
«ΑΝΑΣτοἐ›- 7'
Οι δοκιμέε του προπονητη η.
τν κίτρινων στο φιλικό έ
Αγροτικό Αστέρα (10) τ
ΞΑΝΘΗ: ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ ΣΚΟΥΡΤ|·|, |'|Α|ΡΝΕ| ΚΑΜΑΡΑ