Πρωτοσέλιδο Αυγή: Φυτίλι στις κάλπες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
··ι·· _
 Η ΑΥΓΗ 
Μ.αν8ἱ.8τ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
Ο σημαντικός συνθέτης και ιι μουσικο του
για τον “Αρχοντοκωριστο“ του Μοῆιέρου
ΦΟΒΟ! ΜΒΜ ·
'Η ΜΜΜ δεν είναι ΜΝ' - ωστοσο η' ως
Μο·ιςμ·ω Μαιο του ω ΜΜΜ
Μιχ. ΔΕΛΤΑ Με: ΜΑΜΜΥ. ΜΑΗ ΜΝΉΜΗ
ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12475
ομάδα πιο κόΜινοε Κομμώσε
Φυτίῆι
ζ ί Συνθόκες στα...” διαμορφώνονται στο εσωτερικό τας Ν Δ λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για στν
ανάδειξπ νέου αρκπγού. καθώς οι «τυφλές· μ&ρι πρότινος αντιπαραθέσεις αποκτούν δικαστικά πολιτικά και
ιδεολογικά καρακπιριστικά. Ππγές προσκείμενες στον
Κ. Καραμανλό διαμόνυσαν μεν ότι δεν ισιόρκει «ανοικτός
δίαυλος επικοινωνίας· μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και του Αλ. Τσίπρα, όπως ισκυρίζονταν υποψήφιοι
αντίπαλοι του Ευ. Μεϊμαράκπ. διευκρίνιζαν δε ότι υπάρκει ανάγκπ «συνεννόπσπο των πολιτικών δυνάμε
ηάσπσσοε
ιο κόῇιιεε
. νέου, αμιγώς δεξιού κόμματος
φέρονται να εισπγούνται
στον Απ. Τζιτζικώστα οι κ Βορἱδπς
και Μπαλτόκος .η _ . γ .
δεξιό κόμμα» θέλει ο Ἀδ. Γεωργιάδης
δομικό αντιπολίτευσπ και «δεξιά» καρακτπρισττκά στα
συντπρπτικό παράταξπ φέρεται να προκρίνουν Απ. Τζιτζικώστας και Α8. Ιεωργιάδπς. Δεν είναι τυχαίο ότι. σύμφωνα με πλπροφορίες, οι άτυποι σύμβουλοι του Απ. Τζιτζικώστα. Βορίδπς και Μπαλτάκος. εισπγούνται αποκώρπσπ από τό ΝΔ. και ίδρυαπ νέου δεξιού κόμματος.
<Σαρκοζικό› θα όθελε οι ΝΔ. και οἈδ. Γεωργιάδπς. ενώ
ο Κυρ. Μπτσοτάκπς προσπαθεί να ισορροπόσει μεταξύ
των δύο τάσεων.
Κεντρικό ρόλο στα σενάρια τπς αεπόμενπς μέραο δια
ί με την ΑΥΓΗ το ένθετο για το μουσικό
ΥΛΗ ΝυΜΒΞθΝ Λενε! Μαιο ιενιειιεά"ΜΕΛΗ ΜΝΑ5ΥΜ Μουσικό για τον αρμενικό γενοκτονία, 100 χρόνια μετά Με ΜΝ Η επιστροφή μισο κλασικόε ίοόίε
ιοεκ απαντω Φωτ". απανω. ΧΟΡΟ' ΚΑΙ Μ ΜΜΜ·
Εναλλακοκέ5 ακουω ιιροτάσει5 για τα ομέρεε των εορτών.. ΤΑ ΚΑΛΥπιο ῖ0Υ 2015 - Μουσικό αναδρομή στο Χρονιά που πέρασε από τον
Μα πάντα, Μάσα; π Μαλιακό Μ του μάνα και πλούσια δικογραφία
ΜΑΖ|. ΔΩΡΕΑΝ. οι) Με ΤΗΝ
έ ΜογΣικΗ ΤΗΣ ΘεΑτΡικι-ιε
ΠΑΡΑΠΑΣΗΣ
”Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡ|ΑΪΗΣ“...
 Τσίπρα για μεγάλες
ανατροπές στην Ευρώππ
τ 'ΠΝ ελπίδα και ευκό «τσ μπόλι που βάλαμε για τα μεγάλπ και αναγκαία αλλαγό στπν Ευρώπτυ να καρποφορόσει ώστε π επόμενα να είναι
αραιά μεγάλων ανατροπών και αλλαγών σε προοδευτικό και κοινωνικό
κατεύθυνσπ. προκειμένου τι Ευρώππ να ξαναβρεί τον προσανατολισμό
τπς και τις ιδρυτικές τας αξίες· εξέφρασε ο Αλ. Τσίπρας με τό λόξπ των εργασιών τπς συνόδου κορυφός. όπου κατέστπ σοφός τι εθνικό ευθύνπ σαι
φύλαξπ των συνόρων
Ο πρωθυπουργός, που συναντόθτικε με ττι Γερμανίδα καγκελάριο. ανακοίνωσε ότι συμφωνόθπκε π άμεσπ εφαρμογό μιας συγκροτπμένπς πολιτικός επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο και τόνισε τον ανάγκπ ενός μόνιμου μπκανισμού μετεγκατάστασπς προσφύγων σε ευρωπαϊκές
χώρες. Σω 2-3
Ανγκελα, μη μας δουλεύεις...
γ «Μό μας λες ότι δίνεις και το αίμα σου για ταν ΕΕ.» είπε στόν Ἀνγκελα Μέρκελ ο Ματέο Ρέντζι στα σύνοδο κορυφός των Βρυξελλών βάζοντας
φέτα» στα γερμανικό πγεμονία και καυτπριάζοντας στν κωλυσιεργία του
Βερολίνου όσον αφορά τόν έγκριστι του προτεινόμενου σκεδίου ευρωποῖκός εγγύπσπς των καταθέσεων Υπενθυμίζεται ότι οι πρόσφατες τραπεζικές τδιασώοεις» σττιν Ιταλία προκάλεσαν αυτοκτονίες. Χιλιάδες μικροεπενδυτές έκασαν τα λεφτά τους επειδό π ΕΚΤ απαίτπσε να επωμι
ων τουλάχιστον στα εθνικά θέματα δραματίζει και ο Αντ. Σαμαράς.
Ἀτεγκτπ στάσπ έναντι τος κυβέρντισπς με σκλπρό - Σελ. 5
0ῆοκῆιι ώνου ε . «Το ΠΑΣΟΚ έκῆεισε
ο ρ μ Η Φάρμα .
το 70 Α Ζ , τον κυκῆο του»
"Β συμφωνίαε   _ Μό μόνυμα Σπμίτπκθες:Το
Με τπν ψήφισε· του ασφαλιστικού. για το οποία τόνισε ότι π κυβέρνπσπ έχει «σταθερό πλειοΦπφία›. και του φορολογικού νομοοκεδίου. θα έκει ολοκλπρωθεί το 70% τπς
συμφωνίας έως τον Φεβρουάριο. τόνισε Χθες ο Ε Σταθάκπς.
ΤΟΥ ΜΟΥΝΤ ΜΠΛΟΥΜΝ'
Το μοτίβο σκιαγραφόθπκε όδπ
στον αρκαίο μύθο του Αισώπου με τους
λαγούς και το βατράκια. Οι λαγοί αυτός
τπς ιστορίας διώκσνταν τόσο από τα
άλλα θπρία. που δεν όξεραν πού να πάνε. Μόλις έβλεπαν ένα ζώο να τους
προσεγγίζει. συνόθιζαν να τρέχουν.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _
ΠΑΣΟΚ ισλοκλόρωσε τον κύκλο του·
είπε ο πρώπν πρωθυπουργός. τασσόμενας υπέρ τπς «διαμόρφωσπς ενός ευρύτερου κινόματσς τπς Κεντροαριστεράς· από μια ηγετικό ο·
μόδα που είπε ότι πρέπει να διαμορφωθεί «από ό.τι καλύτερο διαθέτει ο
Χώρος της Κεντροαριστεράς· και να
υποσπιρικθεί «από ένα πανελλαδικό
δίκτυο». ω. 6
στούν μέρος του κόστους. ΣΕΛ. 33
Δίωξπ για " .'
«αμαρτωῆό» ΜΚΟ κ“ω°χε"'ρ'Ρ γω
μεγα παραθετω
γ Ποινικό δω εις βάρος στε
λεχών του ΥΠΕΞ το διάστπμα 2001- _ Ηλεκτρονικά και εντός πέντε
2002 για παράνομα κρπματοδότπ- πμερών θα κατάσκανται τραπεζι
σπαμερικανικός ΜΚΟ που εμφανι- κές καταθέσεις όσων κρωστούν ά
ζότανναδιατίθεταιγιαβοόθειαστπ γω των 70.000 στόν Εφορία και
Σερβία. θα διαβιβαστεί στα Βουλό δεν προκωρόσσυν σε ρύθμισπ. Δεν
προκειμένου να διερευνπθούν τυχόν ευθύνες του Ε Παπανδρέου ως
υπ. Εξωτερικών και των υφυπουργών του εκείνπς τας περιόδου.
θα κατάοκονται μισθοί και συντάξεις έως 1.250 - 1.500 ευρώ (ανά
περίπτωσπ) και τα κρόματα που
προορίζονται για φορολογικές υποκρεώσεις.
ΕΛ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα