Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ίνα-3 ρΓ855
Σαββατο Ί9.'|2.2ΟΊ5 Ο Δρ. ΦὐΗῆοα 594
ΞΟ£|Α|_
τ ΞΙίἱτΞᾶ
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ «Κ»
Κρατοὐμενο| «καρφὡνοαν»
γνωστού5 6|κηγορου5
Ό «Με @€ "ρίχνουμε" τα Μπα»
ΜΒ στα «Η» ΜΒΜ" ως "ΕΜ Π"ΜΒ|(ΡΜ|Μ
ΜΜΥΝΜΞ||
«οι Μονές αν Μουν τα... κομματια στη νέα· τους»
ΡΑΞ|·||ΟΝ 5Ηονν
Ο μεγαῆύτεροε θεσμόε
μόδα5 ξεκίνησε από τη
θεασαῆονίκη
ΠΑ. ΑΡ|ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Στη γε|τον|α του καστανα
κα' των μ|κροΠωῆητών

Τελευταία νέα από την εφημερίδα