Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Π- :|`
-_ ¦ἔ.·,-ἑ-ῳωἐψΉ;. ε·
ι ω αν" ΜΜΜ Η για ςεῆῇνΜκἶνΜΜ
.ι |"
- - ' Ψη- >
“Β -“
Ρ | ο: -
. - Μ"
| “ “||ΜΜῷτεἑ πεζειίἶΙπξιπὶῖϋἔζΜ“Μ
ῆέωφωείων αγνοούν τον ΚΜ.
ΤΜ ώρα ΜνΜπφΜ τροχαία σΙΜ£ΜΜἱκπ ΜΜΜ" κοπή 40%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα