Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εοοιΑ ετΑῖκον πέη. των
Το ταξβι στο χρόνο
και η πολιτιστικά
κληρονομιά
· Το έργο της Προέδρου του ιτολιτιοτικοά ιδρυμοτος του ομίλου Πειραιώς
ΣΑΒΒΑΤΟ ΙθΔΕΚΕΜΒΡΙ()Υ20Ι5 ΑΙ). ΦΥΛΛΟΥ 199 ΤΙΜΗ: |.5ε
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑιΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μ'ΜΎ".Ι)Γ("8·ιλΙΠ(ἩΧΓ
έᾶηοιοιΕιΝΑι ~ προειΔοηοιει τι-ιΝ ένα
ΜΜΜ 7 _ Η Ι η
θα «μετρήσει» ο :σκαφών ΣΤ9ΧΨ! ο' 200 ονΛΛκεΣ Στη χορΔ ειΝΑι ΣΕ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ |8|8 - Λ'- ΟΑΕΟΑ
Καραμανλής στη
 θα χτυιιιτσουν 
ω στην Αθηνα οι 
τζιχαντιοτες!
Ραντεβοά τον
Φεβρουάριο Μ__
στον... :πιο ΜΜΜ
ΗΛ|ΣΤΑΤΩΝ«ΥΠ0ΠΤΩΝ» Ο Συναγερμός οκ αρχές. ΜΜΜὡΐὰ: ΕΟ Ιλ _ “Μ=::.·:;:;.:2=.“=ω··;::::“ ι 
Η έκθεση-μήνυμα κάνει -- = .ἔ
ονοφΟρο ως) ελλ"ν'κο και::τι:Μο::.τ:::ι;::;::“μια!" ο Το ΣΗΜ
“ <<μτιοχολο>> γιο το πω ..ι οι ἔἈ--“ἔ“π“:“ "
ί -. , . .¦ εμ. η 2:.: ;ῖἰἔἔ$Ἡπ“: ΤΩΝ ΓΑΜ|κΩΝ
·ΜΜΜωΜ μετονοοτευτικο Που «βοηθησε» ' “ ο 
ΜΜΜ , . Φ 3:· “““ἶἶ'ΞΨἰΠ - 
ΜΜΜ στο νο ανδρωθουν στη χωρο ' τ
κΜΜ ›ΣΞΛ'5 μος ΤρομοκροἩκές μ ""Σ.“' ι 
ΜΜΜ ψωμιά
Η μεγάλη ι
ΜΜ°σί° "ΩΣ Μ' τα" κ'ΝΔγΝεγογΝ οΑ Μιτει Ποιο ΠΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜ0;
Προστατέψτε; “ - ο
τα, παιδιά σας : _ Ι
Π οι 6υρρωΜς που δίνει ο Χρήστος κοκοάροςτης·Διάδρροι9 Ϊ
Το Ίδρυμα _
Ωνάση έχει
χρέος για τον
Αλέξανδρο