Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Η κυβέρνηση όμηρος του Ασφαλιστικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΗΝ' ""|"" Με
9|Η7ιιοΜ23ιοι"|
Εβαλε η ώρα να μιλήσω. Θα τα πω όλα...»
τ ΤΜ τομοι που αποκαλυ` Ϊ Πουντα παραπάνω και
_ τισ συγκροὐσει8 πιο συγ Χρονιι8 Μ ιστορἰα8 η
ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ «ΒΙΝΑ»
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ
ΜΜΜΜΜαςτοο'ω.
ΜΜΜΜΜΜΜ .
ΜΜΜΜΜΜΜ.
ι ΜιμερΜς
Η ΜΝ Η"
"ΠΜ Μ.
Μ Δ. ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ω"0Μ
Κὶ'Ρ'¦“ΧΚ'|Σ
'ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|ΟΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ
Ειοο ιδρυσεω8 1922
Ειοε 940 - Αριθ. 16428
Μ 2 Μ Μ
+θ' Α0ΥΜ Μάνιου. Με. Μισο Μαιου
Ανατολη 07.13 - Δαση 17.09
κεντρικά γραφεια: ΜαοΜκοηοὑλου 80. Μήνα 115 28 ©Τ0 ΒΗΜΑ
Φ 211 365.7000. ΕΜΠ: ΜπιΜ|Μ.ετ Εκὁι6εται απο τον Δημοσιογραφικο
ΜΜΜ: Παρα/Μ.τΜπιεσ Οργανισμό Μμηράκη ΑΕ.
Α' Πατρα
ωκεδΜΜΜ Ολο το σΧὲδιο για κουρεμα συντάξεων
ΤραπεΖεδ Ο Ζ .
και κατα ετε8
σῶθηκαν, αλλά Η 
το κρατοε έχασε έ  Ι
:ένα επενδυτές Μουν ΜΚ) Μ·
-λυιερο ΜόταΝτραιιεζΜΜ
μετά την ανακεφαλαιοποίηω. θετικό στοιχείο ότι αντί για €25 δισ. η Μαη] του
ΤΧΣ τιεριορίσιηκε στα €4,6 διο. ΣΕΛ|ΔΑΑ12
:. _ ϊ.
χΝ- _ :ΡΜ
Φ “ '
Ι , . ι
σ < · '
. Ϊ ' Δ
κ” .· Ε “ Π ή ν
κ - _ _. ; ¦`.
δ'.` ¦ μ Ν
. _$ - κ
Δ κ Ι Η
ι ί . ' '
` ' - μ
Ι Ι ' .Ε δ
· ·' .
3 “ ι τα·
κ η · ··'
σ ' ~ `
.Η τ κ" Ί ¦¦. ›._
ό χ '
εληιΔἑ @ΜΝΗΜΗ
Στα καλπε8 παἰΖεται
το μέλλον και
η ενότητα τω ΝΔ ¦ . ¦ ¦
 › η οΑγωνιαΤσιηραενοψει των νεων ψηφοΜΗ...” “ΜΜΟ  . ο Ε _  Ξ φοριων στη Βουλη ο Αναζητούν σωοί βιο
χε¦ρουργωσε οκτώ ἐΣυγκλονἱΖειτΠν Ευρώπη συνεννοησης με την αντιηολ·τευση «Είναι
χρονια χωρα πτυχιο!  ο πολεμοε με την τρομοκρατἱα τη Πλεον αργα» ατιαντουν ΠΟΣΟΚ και Ποτάμι
ΣΕ^'Δ^ Μο η ΣΕΛ|ΔΕΣ Α20-27. ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΣΕΛ|ΔΕΣ 1-5 1 ΣΕΛΙΔΕΣ Α4-10
Μ ε τη δ ὐνα μ η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
και τη σιγουριά
της πρώτης τράπεζας
στην Ελλάδα.
βλ. σελίδα 7
Μ.ρἱταου$ΜΚ9τουρ.ωΜ