Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κωατας
Μακεὁανας
<<Τα τραγούδια δεν
“ΥΣ-Μ ή ι μααρείνα μιλαω
  `.  μόνο γι' αγαπες
αΕΑΤΡα. Μαρίκα. ΧΧ › και λουλούδια»
ΤΕΧΝΕΣ. ιιΕΕ5ΤγτΕ. 
αΜοΡαιΑ. ΜΟΔΑ Χ
Υ|Ἐ|Α. ΕΞΟΔΟΣ, Ι Ι Ι Ι Με ΕΝΜ¦ΝΜΕΜ ΝΔ Αλλαγη ηγεαιας η και εααχης.
 σελ. Μ κ. ΜΗτΣατΑκΗΣ. Ε. ΕοΖΕΜΠΕΡΓκ. Γ. κγΕτΣαΣ. Ε. καΝΠΑΝαΝιΔΗΣ σελ.ι 8-2ι
ΚΥΡ|ΑκΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ //Δ|ΑΝΕΜΕΓΑ| ΔΩΡΕΑΝ
Μ.ίΓεε-5αΜεγ.αΓ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #38 || 22_'| Ι_Ι 5
Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΡ0Ν|Α ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
Η γα γυρίζει πολύ γρήγορα Ο αντίκτυπο8 για ταν προσΦι1μετά ταν τραγωδία στο Παρίσι γική κρίσΠ και το ελλ11νιΚό ζήτΠμα
ΕΡΑΦαγΝ¦ ο. ΝτακαΣ. Γ. κΑΠαΠαγΛαΣ. Γ. ΠΑΓ0ΥΛΑΤ0Σ. Σ. ΤΡ|ΑΝΤΑΦΥΛΛ0Υ. Γ. ΑΡΜΑκαΛΑΣ
 ° σελ. 6-1 7. 22
88· `·