Πρωτοσέλιδο Real News: Οι δανειστές πιέζουν για "διεύρυνση" της κυβέρνησης!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι Η __ιι;ιιιι·ι~
ι ·· ΜΝΗΜΗ
ΙΙ ΧΑ /Ι ΙΙ ΕΞΙ ΙΙ ΕΤ Ε (Β ΙΙ ΛΑ ΕΞΤ)Ι ΣΣ ΖΧ
ΑποκΛΕιΠιΗΗ
ΔΗΛπτΗ τογ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Με'ι'ΜΔΡΔΗΗ
ΣΤΗΝ «Η»
· ΜΙΒ
“ΠΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ.
Φ'ΛΟΔΟΞΠ ΝΑ ΕΝΩΝΠ
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΕΤΠ»
ΟΣΙΟΣ"  "ΠΑΡ"
ΑΜΜΑΝ' “Ν
ΠΟΙΕΣ ΔΙΟΡΟΠΤΙκΕΣ
ΠΙΝΗΣΕΙΣ ΟΑ ΠΑΝΕ'
ΣΤΟ ΟΕΜΑ ΤΟΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΠΜ ΤΩΝ «ΗΟΗΜΝΠΝ»
ΔΑΝΕΙΠΝ
` «Δεν αρκοἰ γ
μόνο ο οκΒογὐ
προέδρου.
ΧΜὰζ8ω1
να γίνουν 110886 έ ι
στο ΝΔ.» 
Ο Η. 2
Με τη δύναμη
και τη αιγουρια
της πρωτης τράπεζας
στην Ελλάδα.
βλ. σελίδα 5
ΕΚΠΤΩΣΗ _γ __
Η ε η “
τ χ ”~ 
κιι1ιΛκΗ
22.ΙΙ.20Ι5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 366
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
4,25 Ε
' ΑΠΛΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΕΜκουπδνισ
Η ΙΤΕΑΣ ΝΕΙΛΒ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΠΕΑΤΡ0 Μ¦ΜΜ·3¦
ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗΡΒΣ ΜΣΒΙΣ
Οι δανειστἑ$ ιιιἑΖουν
για «διευρυνσπ»
τικ κυβερνιισιι5!
4' "ΟΔΠΕ" ΣΙΔΜΑ
σπστεῆεΙ προϋπόθεση για τη
”ΗΛ Η" ΜΜΜ ρυθμιση του χρέου5». δισμηνυΔΥΟ ΒΟΥΜ°" Λ"° συν στην Αθηνα οι Βρυξἑῆῆε5.
η"  Οι Ευρωπαίοι 000|ΟΠ|σἙέ8
πιέζουν ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι για
ΠΛΕΙΟΨΗ0'Α
συμμετοχή στην κυβέρνηση
Η ΓΑΛΛΙΑ ΓΝΩΡΙΣΕ ΕΔΩ ΚΑ| 3 ΜΗΝΕΣ
ΟΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΝ ΤΖ'ΧΑΝΤΙΣΤΟΝ
ι Ο ο. ΑΠ0|(ΛΕ|ΣΤ||(Η
ο ι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ
Π ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ;
ΣΕΛ. 28·37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μ.ρ'η·υ8οαπκατουρ.οοΜ