Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05 11
ΟΗΑΜΡ|ΟΝ5 |.ΕΑΟ"Ε
Νίκη ολυμπιακού, 2-1
την Ντ·νάμΟ, πρόκριση
για πως άνετα Μπάγερν,
Πόρτο, Μπάρτσα
«ΚΑΝ, Το
| ~ Τ
Δ Τ ί ΠΕΜΠΤΗ 05|11|2015 ΑΡ.Φ.:0874
Η ΙΙΟρρ!ἱ8
Τ.: 1,30 Ο
ὰὰὰὰ μ
Τ. κΑΣΤΑΝΗΣ
Τ. ΖΑ|'ΡΝΣ
Ο. ΜΠΟΥ:ΑΣ
Ο ΒΕΑΑ|ΟΣ... Επ|κΕΟΑΑΗΣ
ΤΟΝ «ΚΥΑΝΟΑΕΥΚΩΝ»
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣκΟΡΑΡΕ| κΑΤΑ
ΤΟΥ ΟΑΥΜΤ"ΑκΟΥ ,η Σελ Η
' ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΑ|κΤΕΣ «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ|Α Γ|Α
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΟΕ|Α, ΤΗ Ν|ΚΗ ΚΑ|
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΟΨΥΧ|ΑΣ»
 “ · γῇ ΕΜ Ο( ίι 
Ο Μ. _ κ·ΝΑ2Ο Τ
Τ ¦ Ε Ι · ` ω ¦ .
τ· ΜΑΗ Η = Ζ ¦“οκΑοπο Μ Α·ΑΦΟΡΕΤ·κΟ ΠΑ ΝΑ Ν·›κΝ;ΟΥΜΕ
> -- Ο; ρ . ΜΕΣΑ Ο ΜΑΑε2Α: . ζ ὴ~
_ Η Τ.%- ὁ “ “ ί ' 1.4ΟΟ ΟΝΑΑΟ· ΣΤΟ ΝΑεΥΡΟ - ΜΒΜ
τ'. 9ἶ“θ·.,:;Ξ ΤΚ · “ “Τ . 'ΕΝΤΟΑΗ·ΟΑΝ ΠΑ ΤΗ ΑΗΜ|ΟΥΡΤ·Α Ε
' Μ' '9' ' ΤΟΥ ΜΟΥ:ε·ΟΥ ΤΟ&ΝΑΟκ 'ΑΜΜΟΣ @Μ .
Ψ Ε ' Η ΑΝ·πεΥΤΗ ΑΥΤωΣ·Α ΤΕΑ|Κ0ΥΣ Μ
με; 'Τ > ' ζ .. ΤΟΥ ΦΩΤΗ κΥΡ·ΑκΟΝΟΥΑΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ
«ΤκΕΑΑ;› Η ΔΟΞΑ (Ο-Ο›, Ο έ ἘλἔἔἘἔὴ ψέ άῇ = 77 Υ ΜΟΥ(
«ΞΕΣΠΑΣΕ» Η ΚΑΒΑΛΑ (3-0)
' ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛ - ΑΠΕΛ 1-0
' ΚΑΜΠΑΝ|ΑΚ0Σ - ΒΥΖΑΝΤ|0 3-0
ΤΤ ἀΤ ΤΤ Ι_ .·° ΜΜΜ.
«ΗΟΥΑ|ΑΞΕ» ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ·_Μ 
ΥΠΕ"ΡΑΨΕ Ο ΣΧΟΡΤΣΑΝ'ΤΗΣ ΝΑ' ΑΡΗΣ" ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ'Σ έ Σ^Ρ^ΤοΦ Τ ΠΑΟΚ Ϊ
ΑΝΩΤΕΡΟ| ΝΟ|ΟΤ|κΑ
Ο' «Κ|ΤΡ|ΝΟ|», ΕΠ|ΚΡΑΤΗΣΑΝ
ΚΑ| ΑΦΗΣΑΝ Π|ΣΩ ΤΗ ΔΟΞΑ
ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΒΑΟΜΟΥΣ
' ΦΩΝΑΖΟΥΝ Ο' ΠΟΝΤ|Ο|
 ·  ΑΤ
,7 ρ εέρΤαε
' ΠΑΠΑΣ: Ο Δ|Α|ΤΗΤΗΣ
ΕΚΑΝΕ ΔΩΡΟ ΤΗ Ν|κΗ
ΣΤΟΝ ΑΡΗ Σελ 8-1ο Τ
..χ /
' ΑΜΣ - ΑΠΟΑΑΟΝ
ΑΡΗΣ - ΣΤΕΑΟΥΑ
ΠΑΑΕΨΕ Ο ΠΑΟΚ ΣΤΗ "Μ ΑΛΛΑ ΜΟΗ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡ (34) ΣΤΗΝ ΠΡΕΜ'ΕΡΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΝΠ(