Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2] + παίξτε υπεύθυνα αρμόδιος ρυθμιστής ΜΚΟ(
γ η - ·- _- χ Μ
παώ-35 ο | _ ρ ·
ΠΑ πΡοκΡ·ΣΗ 8Ω›«ΤΑΜΕ|Α»
ΣΤΟ Ο|·|ΑΜΡ|ΟΝ8 |.ΕΑΟΠΕ!
ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ ΕυΠΟΡΑ |.ΕΑΟυΕ
Μ ' ^ “ ' ΡΑΜ|ὶ|Σ
 Ο ο ¦ μ ϊ ' β ¦
Δεν έχει κοτσῆήξει Με' ` ' Ι .ΜΕ .Ρ __> _# ζ! _“_4
Υι°τΠνκ°Ρ“Φή | κό   Δ Ο. ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΑΕ |'|ΟΝ'|'|ΩΝ!
της επίθεσης · . .ω ε - ο τ|ΑΝΝΗε
Η "σρ” αρ” Ἑν Ρ Ο πΑπΑΔοπογΛοΣ
Μ|ΜΕ| Γ|Α 'ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ
ΟΝΟΜΑ ΚΔ' |ΔΕΕΣ
τογΝ_ῖοΡ: «κλἩ Ρ Ο, οΣΤΑ:- «πΡΕπΕμ >> ε “γ ζ χ 080:“;Ρ:ἔΡ°=
1, , Δ·ΑΦοῆΕΠκο ΝΑ κεΡΔιΖοΥΜΕ·  . ἴ· Ι =ἶ:Μ7:ἔ
 ΟΑ ΔΟΚ|ΜΑΣΩ» ΤΟΥΣ ΤΕΛ|κΟΥΣ» | μ Π  · _
* ' Ο Ήττ0`γΞσ το Βόῆεϊ 7 “ Ι “ Ο
3-1 σεη Γσῆῆίσ
Ο γυμνόστηκε Ί ”Ν η "
Ι με Αρτίκο ^ `·
Π , ' ·4 ' ι “Η '
7 η ι Ι Ι 7 ' ' 4:87 ^`·Δ "β _ -ῇ μέ:: η η ·_ ' ο Ξ :ω Σὲ _
η __ κ( _ ρ · ο'κόουτδ 1 . (ο ..- ΦΩ_εεΡο Δ|ΣεΛ|Μ
ΕΑ ΕκπΛΗΞΗ Απο τογΝτοΡ ΣΤΗΝ κΡΑΣΝοΝΤΑΡ ΣΗΜΕΡΑ Το ΒΡΑΔΥ Χ ^Ν^ΤΡ°““
· ΣΕΛ.32
Ο «Λύγισε» Χ Δ “›._ "
¦ · “β
στηρωσι“ “ΕΜ “ ΜΙ]
 «δ Ι ῆ » . πωπω" ¦ `
 ο Σοφοκλης ° 'κεφ““°ς “ :χ .ν η ΑβΤ0νΤ0ρ, ΜΜΜ 4ω"“
Κ ῖ""|κᾶ 7 3 η' έ" “ Ϊ· Η Β  1   ΑΜ ΤΑ “κι
' ΣΕΛ.33-37 Δ · - Ά' Ϊ: κ Χ _ ` 'ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ ΣΕΛ.45 ΚΔ' ΣΤΟ... ΤΑΜΕ|Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα