Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
06 11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΜΕΒΡ|ΟΥ 2 · ' η ΑΡ.Φ.: 0875 Τ.: 1,30 θ
Μ 2) .
ωωΘ@@ΜΩ@ΜΘ
Ξελαρυγγίστπκε 
για να διορθώσει
τα λαθη του
Γ. ΖΑΪΡΗΣ
Ο. Μ Π ΟΥΖΑΣ
ΤΩΡΑ πΡοκΡιειι
ΜοΝο Με οΑγΜΑ
ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΗ ΚΟΟΥΤΣ:
«ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΤ' |'|ΟΥ
ΔΕΝ ΔΟΥΑΕΨΕ ΣΩΣΤΑ!»
ΜοΝΜικο κεΡΔοε Θ χλι·ιει-ιε
«ΕΚ|'|ΑΗκΤ|ΚΗ ΕΜΠΕ|Ρ|Α»
Ρ .  . η   
» Χαμόγελα στην αρχή,
πίκρα στο τέλοε για τον |βόν
|'|ΑΗ|'ΜΑ Μ
» Οι οπαδοί το πίστεψαν,
ή ομάδα όχι...
τΑΜον
' Εξαιρετικό αμφίβολη ~ ~ σὲ έ - χ'='ΗόΥ£Μι ί:
ή συμμετοχή του  στο βόλέ|'
με Ολυμπιακό 7 ή του ΠΑΟΚ
' Σήμερα ή βρόβευσπ λ· γ¦α την ..... -.
του Ρομόνο (13:00 εμφάνισή
Μετι·ορο|ί5 95,5) με Τουρ
' Συμφωνία με ' Παντακίδπε:
ΜΠΡ°Φ°Ρί8Π Υ|° ; η. Το μυαλό μαε
την οικονομική ” .  . “Δ στον Αρη
εκκΡεΗό"π° Η τετρό8α των αναντικαταστατων λ" Σελ 40
που υπήρχε παικτών του Ηρακλή υ. Σελ 4,5
ΕΠΣΜ κΑι . .
,ΜΞ ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α ί ' '
° οιΞΜΑ ο Αι·ι-ιε οΡιεκετΑι ι-ιΔι-ι
ΜΒ ' ΣΤΟ +4 ΚΑ| ΔΕ|ΧΝΕ|
Αντίπαλοι για 90 λεπτό Βασίλπε
και Αλέξπε Αντωνιόδπε
' ΑΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ ' |'|ΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ' ΔΗΛΩΣΕ|Σ
ΝΑ ΠΑΡΑ|ΤΗΘΕ| ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ
ΚΑ| ΠΡΟΣΓ|ΜΟ 300.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ Ε.ΕΑ Γ|ΑΤ|
Δ|ΑΦΩΝΗΣΕ Ο ΚΟΝΤ0ΝΗΣ Γ|Α ΤΗΝ Π0|ΝΗ
ΤΟ «ΒΕΝ|ΖΕΑ0Σ» ΑΠΟ ΚΡΟΑΤΕΣ ΚΑ| ΣΕΡΒΟΥΣ
ΜΕ ΑΜΠΝΤ0ΥΝ
· |ΚΑΝΟΣ ΝΑ «ΚΑΟΑΡ|ΣΕ|»
ΕΓΚΑ|ΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
' Σ|ΔΕΡΑΚΗΣ: ΨΑΧΝΩ ΑΚΟΜΗ
ΤΑ |'|ΑΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
' ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Ο' ΟΠΑΔΟ| ΤΟΥ ΑΡΗ Σελ 6,7
|'|ΟΥ Υ|'|ΟΒΛΗΟΗΚΕ