Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 Ι  Σ' ΜΜΜ ##|ΖϋΜ[ Π! ΑΜ!!! ΠΜ [Μ||#||(Μ Π#ΜΜ 3 3 · “   ΜΜΔῆ  ΜΜΜ/7η η στην |ΜρηΗηΜΜ η· Μη   “  Μ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ!τηΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜη  “   η “ 
ΠΑ'ΞΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Τ^"Ε|°
   Η  |τ°=6ἙἩΞ$ἔ3
000005 - Βοκολοε
' Γ ω ο ΠοομνοΒιτ5
νννννν.5ΘηΠεΩοο|.9τ ζήτησε 2 μέμε5
ηεμιθὡρ·ο
Π Συνάντηση
του «ηρ00·νομ»
6ι60μομ
κο· με τον Σέρβο
στη Μαδρίτη
 'ΝΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'Μ | ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕ”ΒΡ|0Υ 2035 | ΤΜ" ',30 Φ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.305
ηΜΡιηΣ.ῖ“ν Η"
Ν""""_.,
7 Μ (στη.)
Ι. ΗΜ' 9 
2.°λμμη·Μ: 9
3. Μωβ. 3
4.Μω 3
Κ|ΤΡ|Ν0ΝΛΥΡΟ
το Ευ ΕΟΟ" Ρ
' Μη5 - Στε0000 7066
ασ· Αεκ · Χ0ηοελ 75-74
με ΜΜΜ στο β' ημίχρονο
' Δ·0λωηκε (90-68) στη
Ρωσί0 οπο τη Σορστοβ ο ηΑοκ.
μηἑγμοψε ο Σχο0τ0·0νἱτη5
κολ κο'ιἶἶβὁὶσμὲνη σηοβολη,  
ΜΜὲχ00ε¦ηὲν0λτι ΜΑ"Αῖ"°Σ
0 Αμη5 νίκησε την Κολσμ0ρ·0 3·Ι
κο· έφυγε μηροστο με 4 βοθμομε
ΜΝΗΜΗ: ΙΙ μπορω σωματα!.
Συ χρα.Ηο δμΜΡῖΘ Η) το» οι ΠμωωΠομ|ς“: € 5 Ο Ο Ο
ΝΙωτ'(~(Ιω Μην