Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τό1ο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ"ΑΝΔΡΑΓΑΘΗΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΟΑΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΤΥΡΟΕ ΘΑΝAΤΟΣ!!
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
αραμένουν
ανοικ τά είναι και αυτό του Κό
χρονίζο.
Κοστρούπολη.
οτρου Παντοκρότορα
ντας Προ βλήματα της Πρβκλειστό εδύ και nντε
Παντοκράτoρα εντός
των tειχν, ήταν πατ .
την επiίσκεψη της .
Δημοτική Αρχή να ε- μνημείο nou έ nοp για εnμέρους κυρίως ομό με τα υndλοιπα Κό- Λνος Μενδνη
στρα πpoβλλει την ε.
0 Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας
Καταδίκασε την παρεμπόδιση της αντιπροσωπείας
της Βουλής των Ελλήνων
Να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο
σταντίνος Τασούλaς με noρέμβα
n του στην ειδική συνεδρίαση
της 17ης
να κατο0έσει.
Άνοδος παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες
Μετά την υιοθέτηση των νέων μέτρων
Φρόντισαν να μας
το θυμίσουν...
Για τους ανεμβολίαστους στα ποσοστά των εμβολιασμν
Άνοδος napou .
ταiες ημέρες, μετά
των νέων μέτρων
για τους ανεμβολί.
αστους, στα nο00στά των εμβολια .
ουο, κeς τα δύο χρύνια της 1κνδημ.
eς δεν επtτρεnν τις ουγαντροις