Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό1o του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜBΟΛΙΑΣΤΟΥΣ
ΖΗΤΑΕΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ..
ΜΕΡΙ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
εμβολιασμένοι Yούν τα ήδη πόρχοβολίαστους oπεύοουν να κάνουν ντα μέτρα . apεtέpoυ
οι επιδημιολογικοf
τους ανεμ.
σύμφωνα με την άno - κυβέρνηση δεν βιάζ μία μικρή σταθεροπo .
νων το tείχος ανοσί. νέους περιοριομούς , μέρες ,
ας θα γίνει ακόμη καθς αφενός ανοpμε .
Thν Παρασκευή 26 Νοεμβρίου
| στο δόστημα αυτό oρκετές συναντήσες με εκηροo .
nouς toniκν φορέων και ενημέρωoη για την εξtnξn
| εδρος της Βουλής Κστος Τούοc , εν το αpβές
npoypaμμα βρίoκετα uno σδoσμό και αναμένεται να
Σε συνθήκες
αμφισβήτησης..
Ποια είναι τα απήματα του Κλάδον
Την στοδιοκή ουνταξοδότηση της
Iaoς φpουράς του κόμματος και αν .
Κατέβασε
τν της εστίοσης τη
συμμετεί .
διαμαρτυρία του κnά
δου και έκλεισαν 6.
στιατόρια και καφέ , με