Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

∆ΗΜΟΣ ΝΤΙΚΟΥ∆ΗΣ

‘ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΑΝΟ
ΑΝΑ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ’

• ΣΕΛ. 23

+

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 390 • ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

12 σελίδες ένθετο εκπαίδευση

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ – ΗΤΑΝ EΠΙΤΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ
Σε τριήµερο λαϊκό προσκύνηµα η σορός του στη Μητρόπολη Αθηνών

επιθυµία

Η συγκλονιστική επιστολή του

Η τελευταία του

Η σχέση του µουσικοσυνθέτη µε τη Λάρισα

Απ. Καλογιάννης: «Αυτός ο κόσµος ήταν µικρός για σένα»

• ΣΕΛ. 5, 6-7

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Ο ‘ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ’
• Oι …αμετακίνητοι
• Πιθανή δομική αλλαγή αντιδημαρχιών

ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ …ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΙΡΕΣ

Ιστορίες
θησαυρών…
Points
of the

town

H δεξίωση
του καλοκαιριού…

• ΣΕΛ. 3

31

• ΣΕΛ. 4