Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ

Η ΛΑΡΙΣΑ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ

• ΣΕΛ. 2

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 391 • ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

+

12

σελίδες
ένθετο

εκπαίδευση

ΧΑΜΟΓΕΛΑ

► EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

και ‘αγκάθια’

• ΣΕΛ. 12

Οι εκπρόσωποι φορέων της περιοχής
παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση
και σκιαγραφούν το µέλλον

►∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Να φτιάξουν
ερευνητική στρατηγική
τα Πανεπιστήµια
• ΣΕΛ. 11

ΑΕΙ: Πώς θα
λειτουργήσουν

Μιλούν στη larissanet οι: Αχ. Νταβέλης
– πρόεδρος ΣΒΕΒ, Ηλ. Κοτσιµπογεώργος
– πρόεδρος Οικονοµικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλίας, ∆. Παληογιάννης – πρόεδρος
ΟΕΒΕ ν. Λάρισας και Χαρ. Παπαδόπουλος
– πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Λάρισας

►PERROTIS COLLEGE

Σπουδές στην
Περιβαλλοντική Επιστήµη
• ΣΕΛ. 16

άρθρα

Νέα δεδοµένα
στο Λύκειο και στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις
Επιλέξτε τα νόµιµα
Κέντρα Ξένων Γλωσσών
• ΣΕΛ. 21

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΛΛΑ - ∆ΙΚΑ ΜΑΣ
• ΣΕΛ. 31

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΑΝΗ ΚΑΡΑΤΖΟΥ

• ΣΕΛ. 6-7

3

8

30

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ATHENS FLYING WEEK

ΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΙΣΟ∆ΟΙ
‘ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ’…

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΚΑ

ΤΑ ΤΑΤΟΥΑΖ
ΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Το no1 πόρταλ στη Θεσσαλία