Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ φύλλου 17.987 Τιμή ,60 .Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
Γραφεία: Φ.Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 .Τηλ. Κέντρο 26510 25.6, 33.791-Fax: 26510 30.350 . htp:/wwproinosiogos.g. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Να μετριάσουμε τη βαρβαρότητα*
. Κανένας λαός ή άτομο δεν έχει ανοσία στην πιθανότητα
να επιτελέσει βάρβαρες πράξεις Μάλυστα ο εικοστός αινες
μας δίδαξε ότι οι πράξεις βαρβαρότητας δεν συντελέστηκαν από αμέρφωτους. Rousseau: η τελειοποηση των επιστημν και
Των Τεχνν οι μόνο δεν συμβαλει στην προαγωγή ης ηθικής
και της καλοσύνης πpος Τους άλλους αλλά βλάπτει κόλας την Βάpβapος μπορεί να χαρακτηριστεί ε.
ηθική πρόοδο ..Μπορούμε να είμαστε άνθρυποι χαρίς να είμα
στε λόγιου.
Το ανθρπινο ον για να στρέψει να νωτα του στην βαρβα - Τodorov , 2009].
ρότητα έχει ανάγκη μια στοιχειδη υλική επάρκεια, μια πνευ
ματική ζωή και ένα άνοιγμα στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. μιας κουλτούρας που να παροτρύνι
τους κονωνούς της να έχουν συνείδηση
αλλά και να μπορούν να αποστασιοποιούντα απ ' αυτές ,
Ο πολιτισμός αντιτίθεται στη βαρβαρότητα, αλλά δεν αντιΤίθεται στην κουλτούρα Το να έχεις κουλτούρα σημαίνει να .
Χεις στη διάθεσή σου μια εκ των προτέρων οργάνωση της βιω μένης εμπειρίας. Αυτή στηρίζεται σε μια κοινή μνήμη και σε κοι νους κανονες ζωής , εναι στραμμένη ταυτόχρονα στο παρελθόν
και στο παρόν . Καμιά κουλτούρα δεν μπορεί να ανεχθεί στη
βαρβαρότητα . Μάλιστα , ο να ευνοουμε την αμοιβαία τους
γνωριμία είναι ένας Τρόπος για να κάνουμε τη βαρβαρότητα να
υποχωρήσει . Καμιά κουλτούρα δεν είναι βάρβαρη , - 11η σελ.
παραδόστν της
>Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. ωσννίνων
Κείνος που δεν αναγνωρίζει την πλήρη
ανθρύπινη υπόσταση Τν αλλυν Τ .
Κάθε ανθρπινο ον έχει ανάγη
<Πράσινο φως έδωσε η Λημοτική Αρχή Ιωαννίνων
Σε ιδιτη η μάχη για
μία πιο καθαρή πόλη !
Εσπασαντο φράγμα των 800 οι διασωληνωμένοιμε άλλους 93 νεχρούς..
Άκαμπτοι οι σκληροί
δείκτες της πανδημίας
Ο Αναλαμβάνει για μία τριετία την αποκομιδή σε Παμβτιδα, Μπιζάνι
Ανατολή και Πέραμα . Κοιτική για το αφουσκωμένοw κόστος από την
παράταξη Μπέγκα και την Ομοσπονδία Eργαζομένων ΟΤΑ
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 4.033 νέα κρούσματα, εκτων οποίων τα 40
στην Ήπειρο (Γιάννενα 31 , Άρτα 5 , Θεσπρωτία 2, Πρέβεζα 2)
Προβληματίζουν οι μικρές διάσπαρτες εστίες μετάδοσης . .
Με Το σπαθί επιχειρεί η Δη.
μοτική Αρχή Ιωαννίνων να κόψει
Τουλάχιστον για ένα εύλογο χρονκαι πάντως μέχρι την
. Μετά από ένα διήμερο κατά
rο οποίο δημιουργήθηκαν αμυδρές - έστω- ελπίδες για αποκλιμά
κωση της πανδημίας σε πανελλαδικό και Τοπικό επίπεδο , ήλθε η
χθεσινή ανακοίνωση Του ΕΟΔΥ να
επαναφέρει την ανησυχία και Τον
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
φόρδιο δεσμό της αποκομιδής
απορριμμάτων που σποτελεί α.
γκάθι γr' συτήν από τη στιγμή
που ανέλαβε το πμόνι ης πόλης.
Την αποκομιδή όγι σε
δύο , αλλά σε τέσστρις Δημο ικές Ενότητες θα αναλάάβει ο
ιδιτης ανάδοχος, σμφωνα
με τον σχεδιασμό της Δημο .
Αρχής Ιωαννήνων
προβληματισμό. Τα κρούσματα σε
πανελλαδικό επίπεδο ανήλθαν σε
4.033 (ένας από Τους μεγαλύτε ρους αριθμούς στη διάρκεια της
πανδημίας ) και στην Ήπειρο σε 40.
Αν και αι συγκεκριμένοι αpιeμοί
είναι ελαφφς καλύτεροι σε σχέση ε
μική Επιτροπή και κατάφερε να
γκριθεί η ανάθεση σε ιδτη της υmηρεσίας της αποκομδής για τέσσε γα δάστημα τριν ετν Θα πετύχει το στοίχημα , που δεν είναι άλ.
| Αν και πανελλαδικά σημειθηκε ρεκόρ διασωληνωμένων,
η κατάσταση στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων
παραμένει ελεγχόμενη
ρις συνολικά Δημοτικές Ενότητες κι
: mν αντστοχη ημέρα της προηγούμε .
Το Υπουργείο απαντά στην Περιφέρεια Ηπείρου ης εβδομάδας ( 4.309 πανελλαδικά
ναντ 751 την περασμένη εβδομάδα)
και οι νεκροί ανήλΒαν σε 93 (79 την
Ηνέα Νομαρχιακή
Ιωαννίνων του ΚΙΝΑΛ
Δεν υπάρχουν άλλα κονδύλια
στον καέραν 4.000 επιχειρήσεις!
κρούσματα-50 σε Ηπειρο) και ο δε
της θετικότητας περουσιάζει μικρή προγούμενη Τρίτη).
μείωση, ο άλλοι δύο εσκληροί δεΗ
Ανέβηκαν ξανά στα Γιάννενα!
Στην Ηπειpο για άλλη μια ημέρα
Σελ 2
Σελ 12
: μα των 80, φθάνοντος τους 802 (
VΣε εξλιξη η διαδικασία για τις εγκεχρμένες . .
Κατά 11,8% αυξήθηκαν πέρυσι οι εξαγωγές
Τα τυροκομικά μας προϊόντα
ακατακτούνο και τη Γερμανία
ν Πιότητα και τιμηή τα συγκριτικά τους πλεονεχτήματα
. Δεν ήταν καθόλου
ενθαρρυντική η χθεσινή
ανακοίνωση της Περιφ .
ρειας Ηπείρου για το πρo
γραμμα επιχορήγησης .
πιχειρήσεων, Τα αποπλ
σματα Του οποίου ανακονθηκαν πριν λίγες μέρες
και άφηναν εκτός σχεδόν
4000 μικρομεσαίους !
υπως ήαν αναμενόμε νο , πολλές
Από την Περιφέρεια Ηπείρου
Αναστηλθηκε η ιστορική Μονή
Παναγίας Ζέρμας στην Κόνιτσα
VΕπί Τουμχοχρατίας αποτέλεοε πευματικό χαι οικονομικό χέντρο
. Σε όλο και πιο
πολλές γωνιές Του
πλανήτη φτάνουν
τα ελληνικά τυρο κομικά προϊόντα , a.
νάμεσα στα οποία
η δική τους ξεχωριστή θέση έχουν ε.
κείνα που παράγοΗπειρο
Μεταξύ των αγοpν που κατακτούν
συμπεριλαμβάνονται και εκείνες χυ . Εχει μεγάλη
σημασία η αποκατάσταση και η συντήρηση παλαν να ν και μοναστηριν . Προς αυτή την
κατευθυνση γινετα
μια μεγάλη προσπάθεια από Την Περ φέρεια Ηπείρου . E.
Τσι αναστηλθηκε
πρόσφατα η ιστορική Μονή Πα ναγίας Ζέρμας στην Κόνιτσα.
Πρόκειται για ένα από τα σημα
νκότερα μνημεία της επαρχίας, καθς ιδρύθηκε 10 679 από τον αυτο κράτορα Κωνσταντίνο Πωγωνάτa .
Τουλάχιστον αυτό
-12η σελ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Το πρόγραμμα λετουργιν
στους Νοούς Των Ιωονήνων
Σελ 5
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
του μεγάλου μεγέθους τους . Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά παpaδείy
ματα είναι αυτό της Γερμανίας , προς
την οποία οι εξαγωγές ελληνικν E
δν σημείωσαν πέρυο aύξηση σε
ποσοστό της τάξης Του 1,8%, Μάλι
στα , η Ελλάδα για το
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Ο ΠΑΣ Γιάννινα θέλει μόνο νίη το Σάββατο
-11η σελ.
Στο Βόλο παίζεται
η ποωτιά στα play out
ΑΠ ΟΨΕΙΣ
Η είδηση .
Η Ακρόπολη και
το τσιμέντο .
Ευχαριστίες και υποσχέσεις από την ΠΑΕ
> ράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΒΕΛΕΙΚΑΣ
. Την εντός έδρας ήπα από
τη Λαμία με 1-2 αφήνουν πίσω
.Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός! Την ρα
που η εππροπή των λοιμωξιολόγων ανακοίνωνε
τα ημερήσια κρούσματα του κορωνοίού , τον
αριθμό των διασωληνωμένων και τους θανάτους που προξένησε η πανδημία , ένος τοπικός
τηλεοπτικός σταθμός διέκοψε τη pοή του απογεμαπνού του προγράμματος και μετέδωσε το
πρωτάκουστο για το χρονικά την πόλης μας συμβάν: Στην επ φάνεια της λίμνης μας και κατά μήκος του δρόμου γύρω από
Το Κάστρο (στην περιοχή του Δδεκα) εθεάθησαν να επιπλέουν ακαθαρσίες , άγνωστης προέλευσης και σύσταΠ... ΓΙΑΝΝΙΝΑ
. Επίσκεψη στην Ηπειρο, Τους στον ΠΑΣ Γιάνννα και στρέπραγματοποίησε χθες ο Αρχηγός ΓΕΕΘA, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλρος , στο πλαίσιο της |
οποίας επισκέφθηκε εθιμοτυπ
κά τον Περιφερειάρχη Αλέξαν- |
δρο Καχριμάνη και τον Δήμαρχο
Ιωσννίνων Μωυσή Ελισάφ.
Στη συνάντηση -11η σελ
Τάτικη (1704 αναμέτρηση με Τον
Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
. Ιεροσυλα από την Υπουργό
aΠoσpούο στον ερό βράχο της
Ακροπόλεως και στα αάνατα μνη
μεία της από Πεντελικό μάρμαρο αποτελεί το Τσμέντο που
για την 4η αγωνιστική Των Play
Out της Supor League, αγνας
που θα κρίνει την πρωτιά στο μίνι
πρωτάθλημα που συμμετέχουν οι
Γιανντες
Η ήπα από τη Λα - -11η σελ.
-7η σελ.
- Τη σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα