Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
10

ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

732108

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Πότε έρχονται οι νέες
«προσωρινές συντάξεις»

ΣΕΛ. 8-9

772732

Προβλέψεις για ταµείο

9

ΣΕΛ. 14-15

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 19

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

Πλήρης «χαρτογράφηση» όλων των αρµόδιων φορέων ασφάλισης µε τις αιτήσεις
που εξετάζονται αυτή την περίοδο ανάλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής τους

ΠΟΤΕ ∆ΙΝΟΥΝ

TO ΕΦΑΠΑΞ

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Πώς θα γίνει ο επανυπολογισµός
των «παλαιών» συντάξεων
ΣΕΛ. 10-11

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

∆ΗΜΟΣΙΟ

Οι ετήσιες προσλήψεις
συµβασιούχων στους δήµους
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 6

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

Αναλυτικός οδηγός
για το επίδοµα παιδιού

ΣΕΛ. 3