Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
732108
772732

ΣΕΛ. 8-9

«Προτεραιότητά µας
ένα πιο αποτελεσµατικό ∆ηµόσιο»
ΣΕΛ. 4

9

Ο υπολογισµός της
επικουρικής σύνταξης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11

ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 20

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

ΜΠΑΡΑΖ

ΜΟΝΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Προκηρύξεις ετοιµάζει το ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας
σε υπουργεία, πανεπιστήµια, ανεξάρτητες αρχές
ΣΕΛ. 6-7

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΛ. 15

Τα «µυστικά» της
παράλληλης ασφάλισης

ΣΕΛ. 10-11

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΤΥΧΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

10 ερωτήσεις-απαντήσεις
για παροχές υγείας
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

ΣΕΛ. 14