Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
09

Προβλέψεις για ταµείο

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 14-15

772732

732108

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

1.226 προσλήψεις
σε δήµους και φορείς

9

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 18

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

Το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα
που σχεδιάζει η κυβέρνηση
να θέσει σε εφαρµογή από το 2022

OI AΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΝΕΕΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Τι είναι οι «ατοµικοί κουµπαράδες»

Πώς θα διαµορφώνονται οι συντάξεις

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πώς θα διασφαλιστούν οι υφιστάµενοι συνταξιούχοι

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΕΛ. 8-9

Ευρωπαϊκό «παράθυρο»
µονιµοποίησης συµβασιούχων
ΣΕΛ. 7

∆ΕΚΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ»
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΕΛ. 11

ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

Οι πληρωµές των
αναδροµικών για το 2021

ΣΕΛ. 10