Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΠΑ Ν )
ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΕ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
ξεκι . κή Ενωση ου apοpά
εκίνησε α.
nό χθες η νούν την Κυριακή στο μπλόκο όλων των
εβδομάδα 27 Δεκεμβρίου .
των εop.
νακοινωθεί
Anό την άλλη τα γλία Ερωτημα τικά
τν αλλά με ιδιαιτε - δυοόρεστα νέα που έpρότητες , Ano την χονται anό την Μ.
μία η χρα βρίσκε- Βρετανία για μετάλ . νηoη δεν ακολούθησε
ται στην τελική ευ- λαξη του κορωνοίού , μέτρι στιγμής , την ταroη Ελληνική Καβέρκτική των άλλων Βυ.
pωnoίκν Χωρν και
τοιμασία και υnοδο - λάδα να tθεta σε o χή των πρτων εμ-ναγερμό Ήδη προέ - οι "τήσεις nαραμε
βολίων nου σύμφω-κυψε ένα ντόμνο εξε - νουν ανοιχτές.
να με όσα έχουν a- λίeωv στην Ευρωπ .
Απολογισμός των δράσεων
| Για την ανάδειξη του θεάτρου Κασσπη
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Από τον Σταύρο Μπένο
oρnίou eεάτρου Κοοnης onό τον lουνο
Κανέναν εφησυχασμό για την Πρέβεζα
Συνιστούν τα αποτελέσματα δειγμάτων
του Βιολογικού καθαρισμού
Αυτές οι ιορτές θα είναι πολύ
διαφορετικές, εξαπτίας της nανδημίας .
HΤΦ, οι Εργασό μενοι και οι Συνεργά .
τες της εtχοται η γένηση του
θεανθρπου να δσει πνοή αισιοδοξίας
και εnίδας για το μέλλον
Καλά Χριστούγεννα |
οματα των δειγμ.
των tου Βιολογικού
στάλησιν εκ νέου